poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Spotřebitel v digitálním prostředí


Spotřebitelé nejsou piráti! - Tisková zpráva SOS

Spotřebitelé odmítají, aby byli kriminalizováni, jak se s nástupem internetu stále častěji stává. Proto spotřebitelské organizace z celé Evropy za podpory europoslankyně Zuzany Roithové vyzývají k deklaraci základních práv spotřebitelů v digitálním prostředí...

 
[ 10. listopadu 2005 | Autor: Sdružení na obranu spotřebitelů ]
 

Spotřebitelé nejsou piráti!

Tisková zpráva SOS ze dne 10. listopadu 2005

Spotřebitelé odmítají, aby byli kriminalizováni, jak se s nástupem internetu stále častěji stává. Proto spotřebitelské organizace z celé Evropy za podpory europoslankyně Zuzany Roithové vyzývají k deklaraci základních práv spotřebitelů v digitálním prostředí.

„Toto CD nemůžete kopírovat.“ „Film na DVD dovezený z USA nelze spustit na přehrávačích prodávaných ČR.“ „Výměnné sítě P2P jsou obdobou kradení hudebních nosičů v obchodě.“ „Musíme chránit umělce, kteří jsou okrádáni spotřebiteli na internetu.“ Toto všechno jsou tvrzení, se kterými se spotřebitelé stále častěji setkávají. Hudební a filmový průmysl totiž spotřebitele systematicky informuje, co dělat nesmí.

Je však již načase také stanovit, co spotřebitelé v digitálním světě, který se od toho běžného poněkud liší, dělat mohou. Proto se Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS) připojuje k podpoře evropská spotřebitelské organizace BEUC za zakotvení „Digitálních práv spotřebitelů“:

1.   Právo na volbu, přístup k informacím a kulturní rozmanitost (spotřebitelé by např. neměli být zbaveni možnosti poslouchat oblíbenou hudbu např. jen z toho důvodu, že velcí distributoři udržují ceny CD na prohibitivní úrovni a neumožní její nabízení v alternativních distribučních kanálech)

2.   Právo na princip "technické neutrality" – ochranu a zachování spotřebitelských práv v digitálním prostředí (stejná práva jako v analogovém světě, by měl spotřebitel mít i ve světě digitálním – tzn. např. o podmínkách užívání spotřebitel často není informován předem a někdy bývají dokonce průběžně měněny)

3.   Právo na prospěch z technologických inovací bez zneužitelných překážek (tzn. např. film na DVD dovezený z USA by mělo být možno prohlížet na přehrávači prodávaném v Evropě, CD by mělo být možné pro osobní potřebu zkopírovat)

4.   Právo na interoperabilitu obsahu na různých zařízeních (tzn. např. desky a kazety bylo dříve možné pouštět na jakémkoliv přehrávači, u hudby v digitální formě zakoupené na internetu to  však již neplatí)

5.   Právo na ochranu soukromí (tzn. např. neměly by existovat skryté programy, které bez vědomí uživatele omezují jeho možnosti nakládání s obsahem či dokonce zasílají zpět svému autorovi informace o chování a zájmech uživatele)

6.   Právo nebýt kriminalizován (tzn. např. kriminální sítě kopírující hromadně nosiče za účelem prodeje bývají označovány za piráty, podobně jako spotřebitelé, kteří si stáhnou z internetu písničku, přitom nejde o totéž)

Tuto kampaň podporuje i místopředsedkyně Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele Evropského parlamentu MUDr. Zuzana Rothová, MBA, která k ní říká: „Kdo si dodnes myslel, že práva mohou mít jen výrobci, autoři či distributoři, tak se mýlil. Přišel čas říci nahlas, že spotřebitelé mají mít zajištěna jasná základní práva. Chci proto prosadit, aby práva spotřebitelů v informační společnosti byla jasně formulována na evropské úrovni a stala se součástí legislativy na ochranu duševního vlastnictví.“

„Bohužel v ČR, jako i v celé Evropě, jsou práva spotřebitelů v oblasti autorského stále více opomíjena. Nemožnost zkopírování CD a využití tak zákonné možnosti na kopii pro osobní potřebu se stává pomalu pravidlem. A český parlament právě nyní schvaluje další omezení, na jehož základě je kriminalizován každý, kdo se pokusí obejít např. ochranu proti kopírování CD či proti přehrání amerického DVD na evropském přehrávači,“ uzavírá Karel Pavlík z SOS.

Bližší informace spotřebitelé naleznou na specializované stránce www.consumersdigitalrights.org i na www.spotrebitele.info.

Kontakt:

Sdružení obrany spotřebitelů ČR

tel.: 224 239 940, fax: 224 239 941

www.spotrebitele.cz

sos@spotrebitele.cz

Ivana Picková, public relations

pickova@spotrebitele.info, 604 956 114

Karel Pavlík, člen Republikového výboru

pavlik@spotrebitele.info, 603 434 747

Kancelář Zuzany Roithové v Bruselu

tel.: 0032-228-47485

mobil: 0032-485-949099

www.roithova.cz

jirsa@roithova.cz

Sdružení obrany spotřebitelů České republiky, založené v roce 1993, je nezávislé a neziskové občanské sdružení hájící zájmy spotřebitelů. Provozuje svá Spotřebitelská informační centra v osmi krajích ČR, vydává  elektronický časopis Svět spotřebitelů  (www.spotrebitele.cz) i tištěný časopis Štít spotřebitele a realizuje řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů. Je členem evropské spotřebitelské organizace BEUC i celosvětové Consumers International. Od roku 2003 je signatářem Etického kodexu občanských spotřebitelských organizací; rejstřík signatářů je přístupný na adrese kodex.spotrebitele.info.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled