poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

CE značka


Zuzana Roithová po vystoupení ministra Římana na Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele

Zejména s ohledem na nárůst nebezpečných výrobků většinou dovážených z Asie na evropský trh, je naší povinností vůči spotřebitelům a také kvůli férové soutěži posílit váhu CE značení a lépe ji chránit před zneužíváním a paděláním. Loni Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů modernizoval pravidla pro uvádění výrobků na trh - tzv. Goods Package. Klíčové diskuse se vedly ohledně větší bezpečnosti výrobků. Výbor upustil od zavedení CE+ a počkal na analýzu Evropské komise, která potvrdila, že nová celoevropská značka bezpečnosti výrobků není vhodná kvůli možnému zneužívání a že je potřeba spíše posílit současný systém CE značky.

celý text...
 
[ 23. ledna 2009 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Setkání s delegací českého předsednictví

Zejména s ohledem na nárůst nebezpečných výrobků většinou dovážených z Asie na evropský trh, je naší povinností vůči spotřebitelům a také kvůli férové soutěži posílit váhu CE značení a lépe ji chránit před zneužíváním a paděláním.
celý text...
 
[ 13. ledna 2009 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Souhrnné zdůvodnění pro zavedení Komunitární certifikační značky

Byla jste to právě Vy, kdo zjistil, že značka „CE“ používaná spotřebiteli jako důkaz bezpečnosti hraček pro děti v Evropské unii není ochráněna proti zneužití – napodobení. Změnilo se to?

celý text...
 
[ 1. prosince 2008 | Autor: | celý text...
 

Dozor nad kvalitou trhu v České republice a ochrana před dovozem nekvalitních hraček z Číny

podklad pro novináře - TK Jihlava 3.12.07
celý text...
 
[ 4. prosince 2007 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Ochrana spotřebitele v souvislosti s projednávaným balíčkem zpráv, tzv. "Goods package" poslanců Christel Schaldemose, Andrého Brie a Alexandra Stubba

Parlament se v současné době intenzivně věnuje tématice revize ochrany spotřebitele a otázce ochranné značky na výrobcích tak, aby měl spotřebitel naprostou jistotu, že výrobek který si na trhu v EU kupuje je pro něj bezpečný. Zároveň je za tím snaha nejen ustanovit vnitřní trh bez bariér a zjednodušit prostředí společného trhu, ale též o snahu usnadnit přeshraniční obchod, a v neposlední řadě také posílit důvěru prodejců i spotřebitelů ve vnitřní trh. Velké nebezpečí narušení hospodářské soutěže představují odlišné postupy vnitrostátních orgánů při určování subjektů posuzování shody a to v důsledku přináší nedostatek důvěry v označení shody (tedy CE) a též nejednotnost v provádění určování shody a jejím prosazování. Cílem návrhů je v návaznosti na rozhodnutí Rady ze dne 10. listopadu 2003 tedy stanovit společný rámec pro stávající akreditační infrastrukturu určenou ke kontrole subjektů posuzování shody a pro dozor nad trhem určený ke kontrole výrobků a hospodářských subjektů. A to posílením a rozšířením stávajících nástrojů, jako již velmi úspěšná a účinná směrnice o obecné bezpečnosti výrobků, a nikoli jejím oslabením.


celý text...
 
[ 2. prosince 2007 | Autor: | celý text...
 

Postupy týkající se uplatňování určitých vnitrostátních technických pravidel u výrobků zákonně uváděných na trh v jiném členském státě

Vnitřní trh je základním kamenem hospodářského růstu EU, který je založen na čtyřech svobodách: volném pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu. Aby byl vnitřní trh zboží plně funkční, je třeba odstranit technické překážky.

V oblasti zboží toho lze dosáhnout harmonizací technických pravidel členských států nebo vzájemným uznáváním technických pravidel členských států....celý text...
 
[ 29. listopadu 2007 | Autor: | celý text...
 

Požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh

K dokončení a fungování jednotného trhu již výrazně přispěly právní předpisy Společenství, které zajišťují volný oběh výrobků. Tyto předpisy zajišťují dodržování vysoké úrovně ochrany a obecně rovněž poskytují hospodářským subjektům prostředky k prokázání shody, a tak na základě důvěry ve výrobky zajišťují volný oběh...
celý text...
 
[ 29. listopadu 2007 | Autor: | celý text...
 

O společném rámci pro uvádění výrobků na trh


celý text...
 
[ 29. listopadu 2007 | Autor: | celý text...
 

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled