poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Dokumenty


Zpráva o činnosti Zuzany Roithové v Evropském Parlamentu 2010-2013


celý text...
 
[ 4. července 2013 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Dopis Zuzany Roithové jako reakce na prohlášení europoslanců Friedricha a Ferbera za CSU

Vážený pane poslanče,
 

přečetla jsem si v českých novinách vaše skeptické názory týkající se připravenosti České republiky převzít předsednictví Evropské unie v první polovině roku 2009. Jako členka stejné politické frakce jsem velice zklamána,  ...


celý text...
 
[ 3. listopadu 2008 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Korespondence o evropském patentovém systému


celý text...
 
[ 21. února 2008 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

HRANICE EKONOMIKY BEZ HRANIC

Konec druhé světové války vyvolal obrovskou poptávku a obnova zničených výrobních kapacit a zavedení nových technologií vytvářely podmínky pro růst produktivity. Marshallův plán otevřel cestu k větší dělbě práce a kooperaci uvnitř Evropy i mezi kontinenty. Ještě po šedesáti letech trpíme – a ještě dvě generace budeme trpět – za to, že jsme museli odvolat svou účast na této pomoci a spolupráci. Postupně se odstraňovaly bariéry uvnitř stále se zvětšujících hospodářských celků a zpočátku alespoň proklamativně i mezi nimi. Obchod bez hranic a světová dělba práce se navzájem podporovaly a společně vyvolaly rozmach světové dopravy – a nechtěně způsobily současnou závislost většiny lidstva na bezproblémovém fungování celosvětové propojenosti. Čím složitější systém, tím i zranitelnější. Nejen selhání dopravy, katastrofy, klimatické změny, vyčerpání přírodních zásob a války, ale i individuální terorismus může ohrozit nynější světový obchod bez hranic.
celý text...
 
[ 8. listopadu 2007 | Autor: Josef Škrábek | celý text...
 

NAFTA A ROHLÍKY

Globalizace je zřejmě v dohledné době nezvratnou skutečností, a proto bychom se měli snažit o využití jejích výhod, a zároveň i minimalizovat alespoň některé zápory. Podívejme se na souvislosti mezi zvyšováním cen ropy a rohlíků – a mějme na paměti rychlou proměnlivost vztahů mezi jednotlivými vlivy.
celý text...
 
[ 8. listopadu 2007 | Autor: Josef Škrábek | celý text...
 

Evropský den 2007 - Evropské hnutí

Tři roky členství v Evropské unii
Třetím rokem našeho členství v Evropské unii Česká republika ztratila postavení naprostých nováčků, protože se
naše unie rozšířila o dva další členy. Ekonomika naší země prožívá stálý růst, nebývale poklesla i míra nezaměstnanosti,
což je nepochybným důsledkem našeho plnoprávného zapojení do evropského prostoru. Vstup unie do
dalšího sedmiletého finančního rámce přináší očekávání masivních investic z operačních programů unie, ale i vysokou
zodpovědnost za nepromarnění šance na jednu z největších jednorázových investic do infrastruktury země,
která se s nástupem dalších nováčků nemusí v takto příznivé konstelaci opakovat ...

celý text...
 
[ 23. července 2007 | Autor: Jiří Jirsa | celý text...
 

Zpráva o činnosti poslanců v EP za KDU-ČSL 2004-2005

Historicky prvními poslanci v EP za KDU-ČSL se po vstupu ČR do EU v květnu 2004 stali tři politici delegovaní PČR : senátor Josef Vaculík a poslanci Vilém Holáň a Jaroslav Lobkowicz. Jejich mandát byl vymezen od května 2004 do zvolení poslanců v přímých volbách v červenci 2004.Již před tím však působili jako pozorovatelé a byli považováni za nejaktivnější politiky z české delegace.


celý text...
 
[ 15. listopadu 2005 | Autor: Zuzana Roithová, Jan Březina | celý text...
 

POSTAVEVNÍ CÍRKVÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH Informační studie Parlamentního institutu č. 5.159

Tato práce Parlamentního institutu obsahuje komparativní srovnání vybraných konfesněprávních úprav v Evropě. Zaměřuje se na ty - často problematické - okruhy ve vztahu státu a církví, které tvoří předmět vzájemných dohod a smluv, ať už mezinárodních nebo přijatých na národní úrovni. Výklad k úpravám jednotlivých států vždy vychází z načrtnutí historického vývoje, který vymezuje specifickou situaci toho kterého státu. Dále se zabývá oblastí pramenů konfesního práva, jež jsou často včleněny do textu ústav a dalších zákonů, otázkou právního postavení církví a náboženských společností a jejich financováním, které je nezřídka předmětem sporů mezi představiteli církevní a státní moci. Konečně je vždy věnována pozornost úpravě manželského práva a působení církví v armádě, školství, médiích a dalších veřejných institucích. Závěr práce tvoří přílohy obsahující grafické znázornění náboženské příslušností v zemích EU a tabulka naznačující skladbu finančních zdrojů na krytí nákladů činnosti církví v jednotlivých evropských státech.
celý text...
 
[ 20. května 2005 | Autor: Petr Kolář | celý text...
 

Potřeba definice hluchoslepoty

V přístupu k hluchoslepým převládá dlouhodobě zavedená a zažitá praxe jako u všech kombinovaných postižení. Hluchoslepý je vždy posuzován z hlediska míry postižení jednotlivých smyslů. Pokud u hluchoslepého převažuje z lékařského hlediska ztráta zraku, byl a je vnímán jako osoba zrakově postižená, převažuje-li sluchová ztráta, pak jako osoba sluchově postižená. Při tomto posuzování se nebere ohled na skutečnost, že zrakové a sluchové smyslové postižení se nesčítá, ale ve skutečnosti násobí. Při posuzování procentní míry poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti a při hodnocení zdravotního stavu jsou hluchoslepé osoby v současné době hodnoceny podle převažující, těžší vady. Hluchoslepý člověk si nemůže ztrátu jednoho smyslu kompenzovat druhým smyslem v takové míře, který tento přístup předpokládá.
celý text...
 
[ 31. ledna 2005 | Autor: O. Pačesová | celý text...
 

Dopis ve věci Kuby

Vážený pane předsedo (Evropského parlamentu), Vážený pane předsedo Evropské komise, Vážený pane generální tajemníku Rady EU, Píšeme Vám, abychom vyjádřili silné zklamání nad ohlášeným záměrem revidovat evropskou politiku vůči kubánskému diktátorskému režimu v tom smyslu, že evropské země i evropské instituce budou akceptovat fakt, že třetí země (v tomto případě autoritativní režim Fidela Castra) bude mít poslední slovo v tom, koho si smíme či nesmíme zvát na naše zastupitelství.
celý text...
 
[ 26. ledna 2005 | Autor: José Ribiero e Castro | celý text...
 

Křesťanské hodnoty v současné evropské politice

„Filozofické aspekty Evropské ústavy“ Dokument z konference Křesťanské hodnoty v současné evropské politice konaná v Senátu ČR dne 10. 12. 2004.
celý text...
 
[ 10. prosince 2004 | Autor: Z. Roithová | celý text...
 

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled