poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Softwarové patenty


Pozice poslankyně Evropského parlamentu Zuzany Roithové k směrnici o „softwarových patentech“

Zcela v souladu s mým volebním programem i názorem široké právní i počítačové odborné veřejnosti jsem zaujala velmi kritický postoj k návrhu textu směrnice vzešlé od Evropské komise a členských států. Schválení původního nepovedeného textu by negativně dopadlo na ČR, zejména malé a střední podnikatele a znamenalo velmi nešťastné vychýlení patentového práva do práva autorského. V tomto ohledu podporuji zájmy Open Source komunity a oceňuji jejich přínos pro vývoj počítačového sektoru. Mám silné výhrady i proti netransparentnímu procedurálnímu projednávání směrnice ...
 
[ 11. května 2005 | Autor: Zuzana Roithová ]
 
Pozice poslankyně Evropského parlamentu Zuzany Roithové k směrnici o „softwarových patentech“ Návrh směrnice o patentovatelnosti vynálezů realizovaných počítačem (tzv. směrnice o softwarových patentech) vyvolávající velmi vzrušenou debatu představuje zásadní právní předpis pro mnoho důležitých sektorů moderní ekonomiky – nejen pro podnikatele vyvíjející programové vybavení počítačů, ale i pro tradiční průmyslová odvětví, která stále více využívají informační technologie pro řízení klasických přístrojů. Tato směrnice se nepřímo dotkne i všech nás využívajících moderní techniku – kupříkladu mobilní telefony. Zcela v souladu s mým volebním programem i názorem široké právní (viz publikační činnost nejvýznamnějších českých autorit v informačním právu – např. V Smejkal a kol. Právo informačních a telekomunikačních systémů, 2. vyd., 2004) i počítačové odborné veřejnosti jsem zaujala velmi kritický postoj k návrhu textu směrnice vzešlé od Evropské komise a členských států. Schválení původního nepovedeného textu by negativně dopadlo na ČR, zejména malé a střední podnikatele a znamenalo velmi nešťastné vychýlení patentového práva do práva autorského. V tomto ohledu podporuji zájmy Open Source komunity a oceňuji jejich přínos pro vývoj počítačového sektoru. Mám silné výhrady i proti netransparentnímu procedurálnímu projednávání směrnice (viz podrobnější materiál v příloze). Ve stručnosti jádrem problému je, že uživatelům při fungování počítačového programu jde především o výsledek činnosti aplikace (autorské právo poskytuje ochranu konkrétnímu individuálnímu provedení/ztvárnění programu a ponechává prostor pro jiná individuální zpracování, naopak patentové právo monopolizuje pouze jeden výsledek řešení technického problému/činnosti před všemi dalšími individuálními přístupy), což by při jeho větší regulaci prostřednictvím patentového práva znamenalo ohrožení různých alternativních řešení stejně jako i problematičnost jejich následné vzájemné slučitelnosti. Zaprvé proto podobně jako usnesení Evropského parlamentu považuji za ideální řešení případné zamítnutí směrnice a její přepracování s ohledem na nové právní expertízy a ekonomické dopadové studie na nové členské státy. Za druhé silně podporuji upravený text směrnice schválený Evropským parlamentem v prvním čtení, protože vyjasňuje situaci a zachovává svým způsobem status quo, dává jasné mantinely aplikaci směrnice, přitom umožňuje rozvoj tradičních průmyslových odvětví využívajících informační technologie, přiznává svobodný rámec pro inovace u počítačových programů kombinující výhody obou právních systémů a zároveň říká jasné ne jakémukoliv extrémnímu zneužití patentového systému vůči programátorům a uživatelům. V snaze o ještě větší zlepšení textu z prvního čtení jsem velmi aktivně spolupracovala s poslanci, odborníky a veřejností protestujícími proti verzi Evropské komise a členských států (Rada EU), jakož i jsem prosadila určitá kompromisní znění do pozměňovacích návrhů, která nakonec pro Právní výbor předložil polský poslanec za ELS-ED Tadeusz Zwiefka. Za třetí i v souladu s usnesením Senátu ČR apeluji na Vládu ČR, aby v druhém čtení v rámci Rady EU hrála daleko aktivnější roli a hájila dostatečně zájmy českého hospodářství. V neposlední řadě děkuji za veškerou pomoc a konzultace v této oblasti odbornému týmu vedeném Mgr. Jiří Jirsou (Petr Bydžovský, Alexandra Combes, Jeremie Zimmermann a další). MUDr. Zuzana ROITHOVÁ, MBA místopředsedkyně Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele (detailnější informace v přiloženém souboru)

Přiložené soubory
podrobnestanovisko.doc
 

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled