Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: P-Bstup pro uivatele 'roithpet'@'5.180.200.10' (s heslem ANO) in /data/rozhled/framework/www.roithova.cz/protest/main.php on line 12

Warning: mysql_select_db(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /data/rozhled/framework/www.roithova.cz/protest/main.php on line 13

Warning: mysql_query(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /data/rozhled/framework/www.roithova.cz/protest/main.php on line 14

Warning: mysql_query(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /data/rozhled/framework/www.roithova.cz/protest/main.php on line 15

Warning: mysql_query(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /data/rozhled/framework/www.roithova.cz/protest/main.php on line 16
Zuzana Roithová
Zuzana Roithovákdu-čslepp-edeuro parlament
Návrat na stránku www.roithova.cz


TOPlist
od 14.9.2005

Protest pokračuje

Čtěte dopis signatářům 11. 9. 2008


Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) in /data/rozhled/framework/www.roithova.cz/protest/_pocty.inc on line 4

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in /data/rozhled/framework/www.roithova.cz/protest/_pocty.inc on line 4

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) in /data/rozhled/framework/www.roithova.cz/protest/_pocty.inc on line 9

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in /data/rozhled/framework/www.roithova.cz/protest/_pocty.inc on line 9

Aktuální počet signatářů celkem 0. (zaslaných přes Internet: , zaslaných poštou: ). Děkuji všem, kteří spontánně sbírají ve svém okolí podpisy i na papírové archy a zasílají je do mé kanceláře. Vážím si Vaší iniciativy.

Protest proti zrušení či devalvaci církevních sňatků v ČR

Tento protest byl zveřejněn 28. 8. 2008. Kritizovaný návrh Občanského zákoníku bude předložen Vládě ČR na podzim roku 2008!

Zuzana Roithová, poslankyně Evropského parlamentu

Kategoricky odsuzuji návrh nového Občanského zákoníku, kterým hodlá Ministerstvo spravedlnosti zásadně změnit (ponížit) rodinné právo a odejmout nabyté svobody občanům ČR.
Vyzývám další občany a instituce, kteří ctí svobodu volby pro formu uzavírání manželství, aby rovněž vyjádřili svůj protest všemi demokratickými prostředky.

Ministerstvo spravedlnosti v návrhu Občanského zákoníku (nyní. v připomínkovém řízení) preferuje úplné zrušení církevních sňatků. U civilního sňatku ruší slavnostní formu a ze vstupu do manželství činí prostý úřední úkon. Jako druhou variantu navrhuje devalvaci církevní formy sňatku zachovávajíc duální systém, ale:

  1. ruší podmínku, že oddávat mohou jen registrované církve či náboženské společnosti v ČR - tj. oddávat budou moci například i sekty, šamani či satanisté
  2. zavádí drakonickou sankci - naprostou neplatnost manželství - za nedodání dokladů o uskutečněném církevním obřadu do 3 pracovních dnů
  3. obnovuje státní souhlas (smutná paralela s perzekučním nástrojem komunistické totalitní moci) - návrh dává státu pravomoc odejmout celé církvi či náboženské společnosti či dokonce konkrétnímu duchovnímu právo oddávat
  4. ruší účast dvou svědků u devalvovaných církevních sňatků a vypouští slavnostní formu svatebního obřadu.
  5. vynechává odkaz na hodnoty manželství a jeho zvláštní ochranu, staví registrované partnerství na roveň manželství se všemi z toho vyplývajícími důsledky
  6. zhoršuje péči o dítě - např. vynechána povinnost "společné péče o děti" u rodičů

Tyto změny odporují evropskému trendu, ústavnímu pořádku ČR
i mezinárodním závazkům.

Takové kroky proti občanským svobodám činily totalitní režimy.

Požaduji proto spolu s dalšími, kteří se připojují :

  1. zachování církevní formy uzavření manželství s rovnocenným právním postavením jako u civilních sňatků a to pouze pro řádně registrované církve a náboženské společnosti v ČR
  2. zachování slavnostní formy a účasti svědků u obou forem sňatků, zrušení nepřiměřené sankce (neplatnosti sňatku) z byrokratických důvodů a zrušení ustanovení o státním souhlasu s oddávajícím duchovním
  3. zachování přinejmenším současné ochrany manželství a úrovně péče o dítě
  4. přepracování části Občanského zákoníku věnované rodinnému právu nezávislými odborníky a zadání auditu této části významným zahraničním právním autoritám v oboru

Vyzýváme vládu a zákonodárce ČR, aby odmítli tyto navrhované zpátečnické zásahy rodinného práva.

Další informace

Tyto požadavky můžete podpořit:

Protest a podpisový arch k vytištění (PDF)

Připojit se k protestu online

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) in /data/rozhled/framework/www.roithova.cz/protest/_seznam.inc on line 7

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in /data/rozhled/framework/www.roithova.cz/protest/_seznam.inc on line 7

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) in /data/rozhled/framework/www.roithova.cz/protest/_seznam.inc on line 12

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in /data/rozhled/framework/www.roithova.cz/protest/_seznam.inc on line 12

Warning: mysql_query(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /data/rozhled/framework/www.roithova.cz/protest/_seznam.inc on line 24

Warning: mysql_query(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /data/rozhled/framework/www.roithova.cz/protest/_seznam.inc on line 35

Protestní listina - papírové listiny

Zaslané protestní listiny nyní obsahují podpisů.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/rozhled/framework/www.roithova.cz/protest/_seznam.inc on line 72
Jméno a přijmení Obec Počet podpisů