Dne 11. září 2008

Vážení signatáři Protestu,

nesmírně si vážím toho, že jste Protest svým podpisem podpořili a šíříte jej dál mezi svými přáteli. Nově pro ty, kteří neměli možnost se připojit k Protestu na Internetu, je možné vytisknout podpisové archy spolu s textem Protestu ve formátu Word na www.roithova.cz/protest K dnešnímu dni má Protest více než 23 tisíc signatářů, kterým není lhostejné ohrožení nedávno nabytých svobod. Je skvělé, že si Protest našel tak velkou odezvu a že jste Vy a Vaši přátelé dokázali rozšířit tento postoj po celé republice. Naše společné vyjádření tak již zakrátko přineslo první plod. Mohu Vám s úlevou sdělit, že ministr spravedlnosti se dnes, 11. 9., vyjádřil, že nebude trvat na některých návrzích svého Občanského zákoníku. Patří za to dík především Vám. V našem společném Protestu však vyjadřujeme nesouhlas s celou řadou navrhovaných změn rodinného práva. Jsem přesvědčena, že je třeba trvat na bodu čtyři Protestu - to je, aby části Občanského zákoníku věnované rodinnému právu byly přepracovány nezávislými odborníky.

O novém zákoníku, který má nahradit celý dnešní Zákon o rodině, bude rozhodovat nejen vláda, ale po ní také český parlament. Právní řády demokratických společností respektují již jednou nabytou úroveň základních práv občanů a ctí takové hodnoty jako je nejen náboženská svoboda, ale i výsadní postavení rodiny a manželství. Doufám, že naše mladá demokracie toto potvrdí. Jsem přesvědčena, že je třeba pokračovat v diskuzi o těchto klíčových tématech a šířit dál společný názor (Protest) do celé společnosti.

Prosím o trpělivost ty z Vás, kterým jsem zatím ještě nestačila osobně odpovědět na jejich dopisy.

Dovoluji si Vás informovat, že jsem na webovou stránku Protestu umístila shrnující odpovědi na nejčastější otázky novinářů a hodlám v odpovědích dále pokračovat.

Děkuji Vám a jsem v hluboké úctě,

Zuzana Roithová