poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

O mně v médiích


Zpravodaj Královéhradecké diecéze

 
[ 30. dubna 2009 | Autor: ]
 

MUDr. Zuzana Roithová, MBA se narodila v roce 1953. Vystudovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy a získala dvě atestace v oboru radiodiagnostika . Byla mluvčím Občanského fora zdravotníků.  V roce 1990 se stala ředitelkou Fakultní nemocnice  Královské Vinohrady.  Po dvou letech se dala na  čtyřleté dálkové  studium managementu na  Sheffield Hallam University a ČVUT . Spoluzakládala Asociaci nemocnic ČR.  Ve vládě premiéra Tošovského byla jako nestraník  ministryní zdravotnictví  a odborná veřejnosti oceňuje , že se důsledně věnovala  restrukturalizaci nemocnic, změnám úhradového systému a jako první předložila vládě  a parlamentu  pravdivou finanční a kapacitní  analýzu  českého zdravotnictví. Stala se senátorkou a řídila Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, současně  pomáhala ve  funkci  čestné  předsedkyně  SR  spravovat nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Stala se členem KDU-ČSL a záhy též  její místopředsedkyní. Před naším vstupem do EU šířila osvětu ve  předsedkyní Evropského hnutí v ČR . Od roku 2004 působí v Evropském  parlamentu jako  první místopředsedkyně  Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele. Také  pracuje   ve výborech pro zahraniční obchod a rovné příležitosti žen a ve smíšeném shromáždění nejchudších zemí AKT-EU..  Je vdaná a má jednoho syna.

 

 

Vaše profesní kariéra je pestrá.  Co Vás přivedlo do politické strany ?

Za všechno může obrovské nadšení, které  v devadesátých letech po sametové revoluci   změnilo život  tisícům lidí.  Měnila jsem po devět let kulturu  vztahů v areálu jedné z největších nemocnic.. Záhy jsme s mým týmem navrhovali   změny  zákonů  tak, aby lépe  motivovaly  zdravotníky i management k vyšší kvalitě služeb a respektování důstojnosti pacienta. S odstupem let vnímám, že tady byl začátek, i když jsem byla ještě přesvědčena, že nikdy nevstoupím do politické strany.  V senátu jsem pak zjistila, že to  zásadní se  rozhoduje uvnitř politických stran. Tak prostě funguje parlamentní demokracie.  .  Nechtěla jsem být pasivní  tedy nezávislou senátorkou  a  když mne  tehdy oslovil Josef Lux , po několika měsících jsem se rozhodla pro KDU-ČSL. Brzy jsem byla zvolena do funkce místopředsedkyně  s odpovědností za program, který se později stal základem programu vládní koalice. 

 

 

Jaké jsou rozdíly mezi naším a Evropským parlamentem ?

 Více jak 80% evropské legislativy ovlivňuje přímo život u nás doma.. Je to obrovské množství práce, a proto tam funguje velká dělba práce.. Je nás tam přes sedm set a  prosadí se jen takové věci, za které se postaví velké kluby. Evropská lidová strana je sice největší, ale nemá většinu. Poslanci tedy musí nejprve  získat podporu klubu a pak dojednat kompromis s druhou největší frakcí socialistů, nebo s liberály či zelenými. To vyžaduje hodně času a úsilí..KDU-ČSL je jediným českým členem Evropské lidové strany , a tak v ní máme dveře dokořán otevřené. Proto se nám podařilo prosadit. tolik věcí, které pomáhají našim spoluobčanům 

 

Novináři o Vás mluví jako o nejaktivnější a nejpilnější poslankyni. Čemu jste se zejména věnovala?

 Například už v roce 2004 jsem slíbila českým textilákům královéhradeckého kraje , že se zasadím o podporu tohoto odvětví.  A podařilo se to. Na můj návrh vznikla parlamentní skupina pro textil a komisař pod naším tlakem musel  vyjednat  na tři roky kvóty na dovoz textilu z Číny a Indie, protože byly ohroženy tisíce pracovních míst..  Jiným příkladem je   zvýšení rozpočtu na  podporu menších podnikatelů,  na obranu spotřebitelů a  pro výzkumné programy. Lidé si mne asi nejvíce spojují s bojem proti nebezpečným výrobkům ohrožujícím zdraví zejména dětí či s návrhy na omezení reklamy pro děti, s  bojem proti  vysokým bankovním poplatkům, rozšíření práv pacientů v zahraničí či dodržení etických standardů při výzkumu biotechnologií a prosazování etického kodexu pro poskytování služeb na internetu . Mezi částečné úspěchy patří také vytlačování nebezpečných Asijských výrobků  z Evropy.

 

Existují oblasti, kde není snadné prosadit vlastní  pohled ?

no.  Jsou to etické otázky.  Zejména severští liberální a zelení, či komunističtí poslanci se snaží  ovlivnit  rodinnou politiku, ačkoli nyní i po přijetí  Lisabonské smlouvy je to zcela v odpovědnosti členských států. Jejich návrhy zřídka mají legislativní povahu a tudíž jsou jen proklamací. Řadu z nich se daří zamítnout, ale některé  jim procházejí , když je podpoří  frakce socialistů. Podobné to je v oblasti bioetiky. Naštěstí konzervativní poslanci z nových členských zemí vytváří  silný blok a doufám, že to tak zůstane i po volbách. .

 

 

Dne 5. a 6. června proběhnou volby do Evropského parlamentu a Vy jste opět lídr KDU-ČSL. Řekněte, , proč je důležité k volbám jít a volit  křesťanské demokraty ?

Dnes čelíme novým, vážným výzvám jako je stárnutí evropské populace, klimatické změny, přílišná energetická závislost na vnějších zdrojích, růst nezaměstnanosti, hrozbám terorismu a růstu násilí.  Členské země nedokáží tyto problémy samy úspěšně zvládnout. Čelit těmto hrozbám, které jsou i důsledkem krize hodnot vyžaduje jednotnější, spravedlivější , velkorysejší  a vůči světu silnější Evropu. Takový je program křesťanských demokratů  napříč Evropou. Tyto volby rozhodnou o tom, jaká bude naše společná budoucnost se  v Evropě, proto je důležité podpořit křesťanskodemokratický proud  v každé zemi i u nás.

 

Vedla jste  úspěšný boj za rovnocenné církevní sňatky v ČR,  podpořiloVás téměř 40000 lidí, jak se nápad na protestní akci zrodil?

V bruselské kanceláři tisíc kilometrů od domova, jsem si spolu s asistenty lámala hlavu, jak tomu zpátečnickému a  hloupému  návrhu zabránit. Zkušenost z boje proti neústavním změnám církevního zákona mne přivedla k nápadu  informovat tentokrát  včas  co nejširší veřejnost, která tak mohla a ještě může vytvářet tlak na celé politické spektrum v Českém parlamentu.

 

Co Vás  při vašich cestách po regionu Královehradecké diecéze v poslední době nejvíc oslovilo.

 Je to velkolepé dílo P. Josefa Suchára v Neratově, které se  buduje od revoluce. Není to jen originální rekonstrukce poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie, ale je to dlouholetý projekt, který postupně vrací  život do česko-polského pohraničí. Poskytuje domov i práci v chráněných dílnách těm, kteří jej potřebují . Podporuje pěstounské rodiny. Jednou z chráněných dílen je i keramická a tkalcovská dílna „Kopeček“ v Bartošovicích v Orlických horách, kterou jsem měla možnost osobně navštívit. Neratov je místo zázraků, říká otec Josef Suchár a já s ním plně souhlasím. Když jsem odjížděla byla jsem plná krásných dojmů, radosti a pokoje.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled