poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Má činnost


Vyhodnocování sankcí EU a jejich vlivu na lidská práva

Zuzana Roithová byla jmenována Výborem pro mezinárodní obchod stínovou zpravodajkou pro stanovisko ke vlastní iniciativní zprávě Podvýboru pro lidská práva, která komentuje účinnost sankcí EU jakou součástí EU postupu pro dodržování lidských práv INI/2008/2031
 
[ 5. června 2008 | Autor: ]
 
Zpravodajkou vlastní iniciativní zprávy je za Podvýbor pro lidská práva Hélène Flautre (Zelení/ALE), zpravodajem za Výbor pro mezinárodní obchod byl jmenován Vittorio Agnoletto, k jehož stanovisku se Zuzana Roithová vyjadřuje.  

Europoslankyně Zuzana Roithová ve svém návrhu stanoviska zdůrazňuje nezbytnost vypracování podrobné dopadové analýzy zaměřené jak na již uvalené sankce, ale i na případnou další strategii pro použití sankcí jakožto jednoho z nástrojů politiky EU pro ochranu lidských práv. O výsledcích analýzy a průběžného vyhodnocování dopadů sankcí je třeba průběžně informovat Evropský parlament. Dále považuje Zuzana Roithová za klíčové pečlivě zvažovat případné uvalení sankcí, především co se jejich podoby týče. Proto, aby byly sankce tzv. "ušité na míru" je nezbytné detailní seznámení se situací v dané zemi. Ve svém návrhu dále apeluje na upřednostňování tzv. "smart" ("chytrých") cílených sankcí. Takové sankce se mohou zaměřovat na konkrétní jedince, kupříkladu na vůdce režimů a jejich spolupracovníky, jejichž vláda hrubě porušuje lidská práva. Sankce jsou mířeny například na zmražení jejich osobních kont, či je jim zakázán vstup na území EU. Nebo jsou cílené sankce uvaleny pouze na specifické oblasti ekonomiky dané země tak, aby zasáhla především elitu země, vládu porušující lidská práva a ne plošně celé civilní obyvatelstvo. Takový postup je důležitý zejména v případě, čerpá-li daná země pomoc EU určenou pro rozvojové země, aby sankce nebyly v konfliktu s onou rozvojovou pomocí, kterou EU poskytuje nejchudším rozvojovým zemím. Podtrhuje nezbytnost spolupráce s občanskou společností a nevládními organizacemi v příslušné zemi pro efektivnější dosažení cíle sankcí. Především však apeluje pro intenzivnější ochranu lidských práv a to i bez ohledu na případné obchodní cíle EU.


Odkaz na plné znění návrhu textu zprávy zpravodajky Hélène Flautre naleznete zde
http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5597542

popřípadě v příloze.

Dokumenty se stanovisky zpravodaje pro Výbor pro mezinárodní obchod Vittoria Agnolettiho a stanovisko Zuzany Roithové bude doplněno, jakmile bude k dispozici.

Ohledně politiky EU v oblasti lidských práv, různých forem sankcí a přehled o jejich aktuálním použití naleznete na stránkách Evropské komise:

http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm 
  


Přiložené soubory
Zprava_Flautre.doc
 

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled