poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Vystoupení na plénu Evropského parlamentu


Vystoupení k politice EU týkající se Arktidy

Je nejvyšší čas vytvořit koherentní evropskou a arktickou politiku, která vyřeší také vleklé spory o nová území. Vlivem tání se zvyšuje těžební potenciál na nových územích do 200 m pod hladinou, jde o miliony km2. Spory mezi Ruskem, Norskem, USA a Kanadou mají ovšem i geopolitický význam. Ledová pokrývka je již nyní poloviční. To, co je však nejdůležitější, je ochrana vod před znečištěním, přičemž klíčový je také nukleární odpad v ruské Arktidě.

Paní vysoká představitelko, pocházím ze země, která zdánlivě nemá nic společného s Arktidou, ale mohu Vás ujistit, že mnoho občanů i v České republice zajímá, jaké postavení si Unie vydobude, pokud jde o zahraniční politiku, a to včetně vlivu na budoucnost Arktidy. Jde o udržitelné čerpání surovin, udržitelný transport, podmínky pro vědecká bádání, ochranu přírody a v neposlední řadě také o práva původních obyvatel.

S nelibostí sleduji spory o nové i historické državy. Obávám se, že to může být i nový zdroj vážných konfliktů. Dalším z nich je spor o strategickou severní spojnici mezi Asií a Amerikou. Paní komisařko, zasaďte se o to, aby spadala natrvalo do mezinárodních vod, a také o to, aby Arktida byla trvale demilitarizovanou zónou. Převezměte prosím aktivní koordinační roli při dosahování mezinárodní dohody o všech těchto věcech, které se týkají Arktidy. Unie by neměla pasivně přihlížet, ale aktivně jednat, a předejít tak eskalaci konfliktů a přírodních škod.

 
[ 16. března 2010 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled