poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Vystoupení na plénu Evropského parlamentu


Vystoupení ke zprávě Marca Tarabelly Rovnost žen a mužů v Evropské unii - 2009

 
[ 10. února 2010 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

Také jsem nehlasovala pro tuto kontroverzní a nevyváženou zprávu pana Tarabelly o rovnosti mezi muži a ženami, a je mi líto, že kromě poslanců Evropské lidové strany pro ni 381 kolegů dokázalo zvednout ruku. Asi to nečetli. V řadě návrhů totiž zasahuje do výlučných pravomocí členských států, zejména pokud jde o jejich pro rodinnou politiku a eticky citlivá témata. Navíc copak opravdu také chtějí zřídit a financovat nějakou novou instituci pro monitorování násilí na ženách v Unii? Copak neví, že Unie má nástroje, úřad i legislativu pro dohled nad dodržováním lidských práv, a to mužů i žen? Copak věří tomu, že potřebujeme chartu práv žen vedle již existující a závazné Listiny základních práv všech evropských občanů? Zpráva se navíc odvolává i na tzv. barcelonské cíle, ačkoliv jsou v rozporu s doporučeními odborníků, protože kojenci a batolata v tomto věku potřebují rodinnou celodenní péči, a nikoliv odkládat do jeslí na doporučení z Barcelony. Jesle mají být jenom nejnutnějším východiskem. Doporučení ve zprávě sice nejsou závazná, ale lidská hloupost je nakažlivá, a proto by takové věci Parlament neměl podporovat. Chybělo jen 75 hlasů a oceňuji, že 253 lidovců proti tomu zvedlo ruku.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled