poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Vystoupení na plénu Evropského parlamentu


Projev na plénu k druhé revizi dohody z Cotonou o partnerství AKT-EU

Vážení kolegové,

kritizuji opakovaně, že do rozhodování o rozvojové pomoci  nejsou začleněny vedle vlád také národní parlamenty a nevládní organizace rozvojových zemí, a že nemají přístup ke strategickým dokumentům.

 
[ 19. ledna 2010 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

Při druhé revizi dohody z Cotonou to musí být napraveno. Také musí být nově do dohody zahrnuty závazky vlád a parlamentů zemí AKT, že vybudují funkční daňové systémy ve svých zemích. Je to důležité pro obě smluvní strany. Země AKT potřebují konečně standardní fiskální správu, tedy plánové vlastní příjmy a výdaje pro své rozvojové cíle. EU to pomůže zase v boji proti zneužívání daňových rájů, proti daňovým únikům a proti nezákonnému úniku kapitálu.

Závěrem jako místopředsedkyně odpovědná za lidská práva žádám, aby mezinárodní smlouvy obsahovaly také lidskoprávní doložky a to nejen pro africko-karibsko-tichomořské země. Je škoda, že zpráva paní Joly neobsahuje takový požadavek. Žádám komisi a španělské předsednictví, aby to napravily.

Děkuji vám za pozornost.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled