poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Vystoupení na plénu Evropského parlamentu


Stanovisko k boji proti dětské pornografii

 
[ 3. února 2009 | Autor: Vystoupení na plenárním zasedání ve Štrasburku, 3.2. 2009 ]
 
Velice vítám zprávu o boji proti dětské pornografii. Mám jen dvě výhrady. Za prvé   zavedení trestnosti pro rodiče, kteří nutí své potomky k uzavření nedobrovolného sňatku nepovažuji za účinné, není moc reálné prokázat takové jednání uvnitř rodiny, kdy navíc existuje výjimečné právo odepřít výpověď. Za druhé ustanovení o zbavování povinnosti speciální profesní mlčenlivosti by potřebovalo podrobnější upřesnění. Bez ohledu na tyto dvě záležitosti apeluji na členské státy, Radu i Komisi, včetně českého předsednictví, aby urychleně novelizovaly příslušné evropské a národní předpisy a ratifikovaly mezinárodní úmluvy pro efektivní boj s pedofily. Co nejdříve musí vzniknout celoevropská databáze pedofilů, která znemožní zaměstnávat je ve školství a službách pro děti v jiném členském státě. Je třeba harmonizovat věkovou hranici pro sexuálně motivované trestné činy. Upozorňuji také, že členské státy musí financovat vývoj a šíření programů, které umožní rodičům mnohem lépe chránit děti před jejich zneužitím při užívání internetu.


Projev po hlasování:

Zprávu jsem před chvíli samozřejmě podpořila, ale k mému předchozímu projevu chci ještě dodat, že 7 zemí se dosud nezavázalo k úmluvě Rady Evropy či Opčnímu protokolu OSN obsahující moderní nástroje pro boj proti prodeji, prostituci a pornografii dětí.
Mrzí mne, že se to týká i České republiky, která samozřejmě proti tomu chce lépe bojovat, ale řeší již dlouho problém týkající se zakotvení trestní odpovědnosti právnických osob do naší legislativy. Ovšem jsou to právě právnické osoby, které organizují obchod s dětmi a inkasují tučné zisky.
Apeluji proto i na české předsednictví, aby tento domácí problém rychle dořešilo a šlo příkladem ostatním zemím EU.

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled