poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Vystoupení na plénu Evropského parlamentu


Vysvětlení hlasování ke směrnici o podpoře užívání energie z obnovitelných zdrojů

 
[ 17. prosince 2008 | Autor: Štrasburk, 17.12. 2008 ]
 
Klimatický balíček je realistickým kompromisem, který je v souladu i s mou vizí o trvale udržitelném hospodaření se zdroji na této planetě a podpoře konkurenceschopnosti evropského průmyslu a zaměstnanosti. Je to další postupný krok vpřed nikoli vzad. Není převratný, ale i tak je ještě příkladný pro zbytek světa. Je dobrou zprávou, že se dnešní Evropa i přes počínající ekonomickou krizi hlásí nadále k odpovědnosti za to, v jakém stavu přenecháme Zemi budoucím generacím.      
     Souhlasím, že je nutné od špatně koncipovaných agropaliv přejít k politice udržitelného využívání energie z bioplynu a biomasy a že je nutné motivovat k inovacím konverzních technologií, aby byly maximálně účinné, tedy kvalitní.     Zdrojem biomasy by měly být zejména odpadové vody (organická frakce z domácností a průmyslu), rezidua (v zemědělství, rybolovu a lesnictví).     Používat by se měla degradovaná půda a také nové nepotravinové/nekrmné suroviny, jako například řasy.

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled