poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Vystoupení na plénu Evropského parlamentu


Vysvětlení hlasování k Rozhodnutí EP a Rady o výběru a povolování systémů poskytujících družicové pohyblivé služby (MSS)

 
[ 21. května 2008 | Autor: Štrasburk, 21.5. 2008 ]
 
Pro euroskeptiky je dnešní 21. květen dalším hřebíčkem do jejich rakve, protože jsme odhlasovali společné rozhodnutí s Radou, které umožní přenos práv 27 zemí k části telekomunikačního spektra na EU. Samozřejmě, že toto je jeden z mnoha dobrých případů, který demonstruje význam EU. To co nemohou úspěšně zvládnout členské státy samostatně, svěřují Evropské Unii,   aby takové úkoly řešily efektivněji společně, neboť to je v zájmu evropských občanů. V tomto případě jde o odstranění legislativních překážek pro další vývoj družicových mobilních služeb pro krizovou komunikaci - pro záchranu životů, zdraví a majetku půl miliardy občanů EU. Pro lodě a letadla funguje již od sedmdesátých let, ale díky moderním technologiím by tento systém mohl nově nabízet další funkce jako např. obousměrný multimediální přenos, mobilní televizní vysílání či širokopásmové připojení k internetu. 
Toto rozhodnutí by nemělo být standardem v oblasti telekomunikací, výsostná práva k ostatním částem spektra zůstávají i nadále v rukou vnitrostátních regulátorů. 
Chci věřit, že v euroskepticky naladěných zemích jako ČR či Británie, věnují media dostatenou pozornost tomuto tématu, které je dobrou zpávou pro občany. 

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled