poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Vystoupení na plénu Evropského parlamentu


Projev ke zprávě o provádění obchodní politiky pomocí účinných pravidel a postupů pro dovoz a vývoz

 
[ 4. června 2008 | Autor: Brusel, 4.6. 2008 ]
 
Chtěla bych ocenit iniciativní zprávu poslance Audyho, která  upozorňuje na význam důsledného uplatňování celních opatření pro dobré fungování vnitřního trhu.
Náš trh je stále více deformován nelegálním dovozem zboží ze třetích  zemí. Týká se to nejenom pašeráctví,  padělků a obcházení celních  poplatků. Na náš trh proudí  také  zboží, které nesplňuje evropské normy na bezpečnost výrobků , řada z nich přesto nese značku shody. Bohužel kapacity cleních orgánů na takovou kontrolu nemohou stačit. Náš výbor se přesvědčil, jak v Antverpách je denně zkontrolováno jen 0,5% kontejnerů!!! Všechny tyto jevy podrývají důvěru ve vnitřní trh. Poškození jsou spotřebitelé a také evropští výrobci, kteří sami takové nekalé konkurenci čelit nemohou.  Již  40 let máme celní unii, a přesto členské státy dosud nepostupují dostatečně jednotně při uplatňování celního práva EU. Například existují podstatné rozdíly v pravidlech pro sazební zařazování, hodnotu a původ preferenčního a nepreferenčního zboží. Spolu se zpravodajem jsem přesvědčena, že by situaci zlepšila vyšší úroveň harmonizace. Komise by měla reagovat také na oprávněné  stížnosti vůči jednotnému uplatňování kritéria přidané hodnoty například ze strany textilního průmyslu.
Příliš přísná a komplikovaná celní opatření znesnadňují přístup na mezinárodní trh, zejména pro malé a střední podnikatele. Je zřejmé, že by evropské konkurenceschopnosti prospělo zjednodušení, modernizace a harmonizace postupů pro dovoz a vývoz zboží.

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled