poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Vystoupení na plénu Evropského parlamentu


Projev k Usnesení EP o IASCF (účetní standardy)

 
[ 24. září 2008 | Autor: Brusel, 24. 9. 2008 ]
 
Dnešní světová finanční krize odhaluje jaký význam má pro zdravé fungování finančních trhů „fair value“ tedy reálná hodnota podniku. Je to klíčová informace pro akcionáře i věřitele. Monitorovací výbor by mohl přispět k prohlubování transparentnosti a srovnatelnosti účetního výkaznictví a tím i posílení osobní odpovědnosti akcionářů (veřejnosti) za správná ekonomická rozhodnutí.
 Mezinárodní standardizace jednoznačně vede k rozvoji přeshraničních kapitálových trhů, a proto by kvůli stabilitě měla tato monitorovací skupina přijímat také preventivní opatření proti cykličnosti a napomáhat předcházení systémovému riziku.
Návrh na zřízení skupiny ovšem není dotažený. Nejsou vyjasněny jeho kompetence, například to, zda bude mít také kontrolní funkce. Rovněž považuji za důležité, aby každá země měla svého delegáta v navrhované  monitorovací skupině, kde nesmí chybět také zástupci významných institucí tak, aby to odráželo poměr nejvýznamnějších světových měnových oblastí, kulturní rozmanitost a zájmy rozvinutých i nově vznikajících ekonomik a mezinárodních institucí, které jsou odpovědné veřejným orgánům.
Je škoda že to nebylo předem s parlamentem prodiskutováno.
 

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled