poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Vystoupení na plénu Evropského parlamentu


Vyjádření ke zprávě o vzdělávání dospělých


 
 
[ 16. ledna 2008 | Autor: Štrasburk, 15.1.2008 ]
 
Vážený pane předsedo,
 Středobodem strategie pro boj s nezaměstnaností je vybavit zaměstnance schopnostmi pro vyšší adaptabilitu na trhu práce díky celoživotnímu odbornému vzdělávání. Lisabonským cílem bylo, aby se do roku 2010 takových programů účastnilo nejméně 12% lidí v produktivním věku.
Již víme, že cíl nebude splněn. Chci zde však upozornit, že jsou země například Holandsko či Rakousko, kde Lisabonského cíle již dosáhli. A to díky výrazným pobídkám jako je dělení nákladů časových i finančních mezi zaměstnance, podnik a stát. Také Dánská zkušenost je cenná - rozvoj kvalifikací tam umožnilo střídání pracovníků. Mezitím, kdy se zaměstnanec školí, na jeho místo nastupuje ten, kdo je v té době nezaměstnaný. Tyto i jiné země jsou dokladem, že to funguje, že pružnost pracovního trhu je správná cesta k inovacím, jež vytváří nová pracovní místa.  Výsledkem je nejnižší dlouhodobá nezaměstnanost - Dánsko má jen 0,8%. Chci věřit, že i v nových zemích se situace zásadně změní díky příkladům a obrovským pobídkám, které umožňuje Evropský sociální fond. Vítám sdělení komise i zprávu  paní Pack, které se celoživotním vzděláváním zabývají.

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled