poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Vystoupení na plénu Evropského parlamentu


Projev ke Směrnici o liberalizaci poštovních služeb

Oceňuji politickou dohodu o tak kontroverzních opatřeních jako je liberalizace  poštovních služeb.  Myslím, že ten kompromis je tak trochu  kvadraturou  kruhu.
Jde o to, že na jedné straně chceme liberalizovat poštovní služby, protože věříme, že konkurence  přinese spotřebitelům vyšší kvalitu služeb, širší nabídku a to za nižší cenu. Na druhou stranu se bojíme, že by univerzální služby mohly v tržním prostředí úplně selhat.  A že by občané, kteří nevyužívají moderní technologie, byli zbaveni možností komunikovat na dálku alespoň tak jako dosud. 
 
[ 11. července 2007 | Autor: ]
 
Rozvoj  technologií umožnil   nové komunikační možnosti, které však  konkurují poštovním službám natolik, že   mnozí z nás  poštovní služby považují za zcela neperspektivní odvětví, které by se nemělo nadále regulovat  jako jiné univerzální služby. Zapomínají však na to, že  evropská společnost uznává právo občanů na zachování této tradiční komunikace, byť je na ní závislá dnes již jen menšina občanů. I když zřetelně ubývá listovních zásilek,  chci upozornit na to, že fungující síť pro doručování balíků je klíčová pro rozvoj obchodování přes internet. Proto není ani v zájmu spotřebitelů ani  podnikatelů ponechat poštovní služby jen svému osudu a  liberalizovat je bez jakýchkoli pojistek. A že je na místě zamezit tzv. vyzobávání rozinek na trhu soukromými firmami. Liberalizace tedy musí být regulovaná. Protože však chceme rozvoj  konkurence, měly by stejné povinnosti, co se týče poskytování univerzálních služeb, být závazné pro všechny hráče  na jednotném trhu. To se samozřejmě nelíbí těm, kteří již dnes jen vyzobávají ony rozinky a kteří tak úspěšně lobují mezi námi. Proto bychom měli přijmout návrh číslo 2 zpravodaje, i když není v kompromisním balíčku. Také návrh 6 je klíčový pro transparentní účetnictví, aby se do nákladů na poskytování univerzálních služeb nezahrnovaly  náklady na ziskové produkty firem. Univerzální služby by neměly být by-pasem pro neoprávněné zdroje.

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled