poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Vystoupení na plénu Evropského parlamentu


Projev Zuzany Roithové na plenárním zasedání EP: Vynětí zdravotních služeb ze směrnice o službách

Projev Zuzany Roithové ke zprávě o vynětí zdravotních služeb ze Směrnice o službách.
 
[ 21. května 2007 | Autor: ]
 
Za prvé : členské státy musí respektovat výroky ESD a komise je musí zapracovat do nového Nařízení o sociálním zabezpečení.  Jde o právo občanů na proplacení výdajů  za zdravotní péči v zahraničí. Přitom pacienti u ambulantních vyšetření nemusí  žádat  předem o souhlas svou pojišťovnu.  Komise i státy se nevyhnou dohodě  o tom, co se považuje za nemocniční neakutní péče, u níž předem pacient  žádat musí.
Parlament loni podlehl falešným argumentům a pod  tlakem levice, odborů a některých vlád  vyňal zdravotnictví ze směrnice o službách.  Způsobil tak , že  dodnes toto právo není legislativně upraveno, neboť ani  Nařízení 1408 z roku 1977 tedy  nebylo modernizováno. Ale  volný pohyb občanů v  EU nesmí být omezován.  Není důvod, aby  se pacienti vraceli ze zahraničí domů jen  kvůli lékařskému ošetření. 
Za druhé: pro užívání svobody pohybu je důležitá  důvěra v evropské zdravotnictví. Nesdílím obavy některých politiků, že by mobilita pacientů vedla ke zhoršení péče. Naopak. Proto navrhuji  jak zvyšovat důvěru  v  zahraniční zdravotnictví. Souvisí to s právem pacientů na informace o kvalitě zařízení. Proto žádáme  komisi a čl. státy ke koordinaci  systémů řízení kvality zdravotní péče, aniž  by Unie zasahovala do pravomocí států.  Klíčem jsou programy "patient safety"  a národní či mezinárodní akreditace nemocnic i ambulancí.    
Pokud pacient bude mít informaci, která nemocnice v zahraničí je akreditována podle dobrovolných mezinárodních či národních standardů kvality péče, bude mít větší jistotu, že bude ošetřen bezpečně i když třeba nemluví cizím jazykem. To je to nejdůležitější pro důvěru v evropské zdravotnictví a vyvrácení  účelových argumentů proti mobilitě pacientů.
Za třetí: vím, že  se můj návrh na odstranění  neodůvodněných byrokratických překážek pro usazování poskytovatelů  neveřejných zdravotních tedy soukromých služeb v zahraničí stal bohužel politikem. A tak přeji hodně vůle lékařům a sestrám čelit překážkám, které jim kladou politici, kteří podceňují právo občanů na širší nabídku zdravotních služeb a děsí se jejich volby.

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled