poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Vystoupení na plénu Evropského parlamentu


Projev na plenárním zasedání EP k Nařízení EK o Registraci, hodnocení a omezování chemických látek ( REACH)

Dojednaný kompromis není ani katastrofou pro evropský průmysl na jedné straně, ani promarněnou příležitostí pro zlepšení ochrany zdraví půl miliardy Evropanů.
 
[ 11. prosince 2006 | Autor: Zuzana Roithová ]
 
Je  projevem velmi silné vůle poslanců a pětadvacítky nacházet vyvážená řešení, která jsou cestou, nikoli příkopem. Za to jim patří nikoli kritika, ale velké uznání.
 
Nařízení  i v této administrativně méně náročné verzi přinese nesporně novou  byrokracii, za níž EU sklidí kritiku. Je to samozřejmě daň za to, že Evropané, neboť to chtějí, budou mít podrobnější informace o chemických látkách ve výrobcích. Uvidíme jak to ovlivní chování  spotřebitelů. Jsem  však přesvědčena, že tyto draze zaplacené informace budou novým impulsem a příležitostí pro evropský výzkum. Budou motivací pro  orientaci na vývoj  zajímavých substituentů, které tak zajistí  postupnou a přirozenou eliminaci různě škodlivých látek z výroby  i tam, kde substituci toto nařízení neukládá. Lékaři přeci budou  i nadále trvat na přísné kontrole nebezpečných látek ve výrobcích a mají pravdu.
 
Ale nic není zadarmo, a proto má pravdu i průmysl, když se brání vyšším nákladům. Nemůžeme přehlížet vliv na konkurenceschopnost a nezaměstnanost v EU. Za to jsme zodpovědní my politici, nikoli lékaři, ani průmysl.
 
Vážnou slabinou, na kterou  chci zde opět upozornit je skutečnost, že nový systém je jen evropský, nikoli globální. A že REACH přes svůj nesporný  benefit bude zvyšovat komparativní nevýhodu pro evropské silně regulované  hospodářství v rámci  liberálního světového obchodu, kterou pocítí zejména menší podniky.  A že právě kvůli tomu  ani spotřebitele neochrání  před riziky skrytými ve výrobcích  ze třetích zemí. Zvláště, když zástupy nezaměstnaných si budou legálně či nelegálně kupovat levné výrobky ze zemí, kde žádná kontrola typu REACH nebude.
 
Proto zde apeluji na komisi i sedmadvacítku : Naší  politickou odpovědností je konfrontovat evropskou regulaci s našimi ambicemi  na globálním hřišti.  Naší povinností je usilovat o zvyšování ekologických, bezpečnostních a také sociálních standardů při výrobě ve třetích zemí a to jak politickými tak ekonomickými nástroji, dokud je Evropa ještě má. REACH je silná výzva pro prioritizaci strategických cílů  zahraniční politiky EU.

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled