poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Vystoupení na plénu Evropského parlamentu


Projev Zuzany Roithové na plenárním zasedání EP 16.5.2006:diskuse ke směrnici O financování evropské normalizace

Technická harmonizace odstraňuje nejen technické překážky pro obchodování i běžný život, ale také zaručuje vysokou ochranu spotřebitelů ve všech členských zemích. Například po té, kdy byla roce 97 zavedena evropská norma pro dětská hřiště poklesla úrazovost dětí v Rakousku o více než 25%.
 
[ 16. května 2006 | Autor: Zuzana Roithová ]
 
Cílem, této směrnice je nově zavést systémové financování normalizačních úřadů a agentur. Důvodů pro řádné financování je více, ale chci zmínit alespoň jeden. Úřady pro normalizaci mají v nových členských zemích velmi limitované národní rozpočty o proti úřadům v Německu, Francii či Británii , kde přitom nemusí nést náklady vyvolané jazykovými překlady. Normy jsou sice de jure převedeny do národního práva, stává se však právě v nových členských zemích, že jsou dostupné jen v angličtině, němčině či francouzštině. Upozorňuji ,že mikropodniky ovšem nemají zvláštní kapacity pro náročné překlady. Pokud tedy chceme, aby evropské normy používali všichni podnikatelé, je třeba, aby byly dostupné ve všech úředních jazycích. Jistě budete souhlasit, že je v zájmu Evropského společenství finančně přispívat i na tyto překlady. Hodnotím návrh komise jako velmi kvalitní. Zpravodajka jej navíc dále obohatila o několik doplňků, které například pomohou malým a středním podnikatelům. Navrhuje také opatření, která zvýši kontrolu a transparentnost nového financování. Chci proto paní poslankyni Pleštinské poděkovat. Zejména oceňuji její pečlivost a důslednost s jakou pracovala na této zprávě a připomenout zde , že se tak zasloužila o vznik kvalitního a nekontroverzního návrhu, který bude dobře sloužit evropským občanům.

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled