poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Vystoupení na plénu Evropského parlamentu


Společná rozprava - Zdokonalení tvorby právních předpisů

Jsem si vědoma, že nový přístup k evropské regulaci vyžaduje změnu myšlení, možná i smluv. Chceme-li však udržet důvěru občanů v EU musíme zastavit odliv investic a ubývání pracovních míst. Kvůli tomu musíme nejen redukovat a zjednodušit legislativu.Jsem přesvědčena, že musíme také prověřovat původní cíle evropské i národní regulace. To je vážná politická výzva.
 
[ 4. dubna 2006 | Autor: Zuzana Roithová ]
 
Jsme to také  my, vážení kolegové, kdo by měl důsledně vyžadovat, aby  každé  opatření  například na ochranu zdraví či životního prostředí  bylo provázeno dopadovou studií. I toto žádáme ve zprávě IMCO -  paní McCarthy. K tomu dodávám - musí být přeci zřejmé, jaké náklady ponesou evropští  výrobci, o kolik to zvýší či sníží veřejné rozpočty a jak to ovlivní  nezaměstnanost v našich regionech. Zvláště bychom měli předem vědět,  jak předpisy na zvýšení standardů  ovlivní konkurenceschopnost evropské výroby vůči třetím zemím, aby hlavním důsledkem nového nařízení nebylo další stěhování továren a kapitálu pryč z Evropy.

Lepší regulace také znamená, že v kontextu nákladů budeme vážně zkoumat, zda nové opatření může skutečně zlepšit zdravotní či sociální status občanů, nebo zda jde jen o nedoložený předpoklad. Jako lékařka i jako politik s nelibostí pozoruji,  jak mnohé evropské i národní regulace jsou jen populistická gesta. Naproti tomu mi chybí jasná koncepce na ochranu spotřebitele před zdravotně  závadnými či padělanými výrobky ze třetích zemí, jež vytěsňují kvalitní evropské zboží. Flagrantním příkladem je ortopedicky závadná dětská obuv z Asie. Zde je jediným řešením povinná nová zdravotní certifikace dětské obuvi. I toto je "Better regulation" pro občany.
          Lituji, že  Komise tak váhá s kodifikací  ochrany spotřebitele a ochrany duševního vlastnictví. Nikdy dříve nebyla kvalita evropské regulace tak důležitá jako dnes, kdy EU čelí vážné konkurenci ze třetích zemí. Politickými cíli dnešní regulace je chránit férovou soutěž i evropského spotřebitele nejen uvnitř ale i vně Evropy a občany motivovat k tvořivosti - a zbavit je též neefektivní regulace.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled