poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Vystoupení na plénu Evropského parlamentu


Patentovatelnost vynálezů realizovaných počítačem

Dámy a pánové, ve veřejném zájmu zakazuje Evropská úmluva patentovat to, co není technickým řešením, zejména vědecké teorie a umělecká díla, matematické metody, plány a pravidla pro vykonávání duševní činnosti a též programy počítačů.
 
[ 5. července 2005 | Autor: Zuzana Roithová ]
 
Ochranu před zneužitím zde umožňuje autorské právo, přesto kolem dvaceti firem podalo nad 20 tisíc žádostí o patenty, které obsahují počítačové programy. Mezi nimi jsou řídící programy pro zařízení od praček až po unikátní medicínské přístroje, ale podány jsou i žádosti o patenty na čisté softwary a obchodní postupy, jako je nákup do internetového košíku. V mnoha kauzách, bohužel, rozličně rozhodují národní patentové úřady a pak soudy, a proto Evropa potřebuje jasná pravidla. Bohužel, moderní všeobecná směrnice o evropském patentu dosud chybí, což komplikuje dnešní diskuzi o specifické směrnici, která není koncepční a jde nad rámec evropské, ale i světové patentové úmluvy TRIPS. Líbí se velkým firmám a to je jistě důležité, ale právnická a počítačová veřejnost, akademická obec, menší firmy a také například český Senát upozorňují na nejednoznačnost směrnice a tím riziko extenzivního výkladu s vážnými důsledky pro malé a střední podnikatele a také spotřebitele. Rada navíc, bohužel, nepředložila studii dopadů pro malé a střední podniky a pro nové členské státy, jak žádal Evropský parlament. Tady v Parlamentu vzniká ad hoc koalice napříč frakcemi. Naším cílem je umožnit díky kompromisu dohodu o společných pozměňovacích návrzích a patentovat ochranu funwaru, tj. řídících programů pro technická zařízení, ale jen jako součást celého vynálezu. Chceme i pro spotřebitele zajistit snadnější interoperabilitu a zamezit patentování triviálních nápadů, vždyť cena za patent je 30 tisíc eur a procedura trvá v průměru čtyři roky. Obojí je bariérou pro dynamický rozvoj v IT sektoru, jehož motorem jsou malé a střední firmy, které představují 70 % obratu a 80 % zaměstnanosti v tomto odvětví. Předkládáme proto jednoznačnější linii mezi strojové patenty a čisté softwary. Ná závěr zdvořile žádám Komisi o jasné slovo, jak je daleko příprava moderního evropského patentu. Nepodaří-li se směrnici změnit, raději ji celá skupina zamítne.

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled