poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Vystoupení na plénu Evropského parlamentu


ŘEČ ZUZANY ROITHOVÉ O SMĚRNICI O SLUŽBÁCH

Právě rozhodujeme na dlouhou dobu dopředu o osudu jedné ze základních svobod Unie, která je v evropském právu již přes padesát let.  Zatímco se Evropa otevírá ekonomikám třetích zemí, uvnitř si její státy vybudovaly hradby bariér pro vzájemné poskytování služeb. Nastává okamžik, kdy tyto umělé zdi buď zbouráme, anebo je slavnostně za potlesku odborářů zkolaudujeme. 
 
[ 14. února 2006 | Autor: Zuzana Roithová ]
 
Výsledná podoba směrnice je testem, jak Unie zvládla rozšíření o deset zemí. Berlínská zeď padla, nové státy otevřely své trhy pro zboží i služby celé Evropě. V EU však stále existují státy, kde není řádně uplatňována evropská legislativa pro volný pohyb služeb. Státy v rozporu s právem Unie a  soudními výroky srdnatě chrání své trhy před konkurencí proti logice EU.
Francii, Belgii a další země dokonce začíná obcházet záměrný Chirakův strašák v podobě levného polského instalatéra.
Směrnice je také příležitostí prokázat, komu z nás flexibilita trhu a Lisabonská strategie  leží na srdci, a komu spíše v žaludku. Oč opírají své argumenty odpůrci, je totiž otázkou. Nepředložili nám žádnou  validní studii, ale bohužel včele se zpravodajkou vnutili odborářům falešné představy o této směrnici. Není totiž vůbec pravda, že směrnice zasahuje do pracovního práva, stejně tak nemění pravidla pro vysílání pracovníků a ani nesnižuje jejich ochranu. Bojují proti ztrátě pracovních příležitostí, ačkoli směrnice naopak přinese nediskriminaci a podle všech studií na 600 tisíc nových míst ve službách a 37 miliard Euro navíc pro EU.
Zajímavé je, že nedemonstrují podnikatelé, kteří mají údajně trpět konkurencí číhající na ně v ostatních zemích!
Okleštění rozsahu směrnice a rezignace na princip země původu jde proti zájmu všech včetně spotřebitelů, a proto musíme prohlasovat zprávu z IMCO .
Směrnice je také ideologickým střetem - deregulace versus harmonizace.
Socialisté preferují úplnou harmonizaci veškerého práva pro podnikání ve službách. Zkušenosti z oblasti pohybu zboží prokázaly, že tato cesta není reálná. Jednak se na ní státy nikdy nedohodnou a hlavně další vršení regulací namísto zjednodušování a flexibility by nás jen dále vzdalovalo od cíle, kterým je evropská konkurenceschopnost v rámci globální ekonomiky.
Směrnice je hlavně zkouškou, zda dáme přednost krátkozrakému národnímu protekcionismu před společnou evropskou prosperitou.

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled