poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Vystoupení na plénu Evropského parlamentu


K zprávě o modernizaci celních pravidel

 
[ 3. července 2012 | Autor: ]
 
Vítám modernizaci celních pravidel ve vztahu k právům duševního vlastnictví. Jednotné uplatňování těchto předpisů a tím efektivní dohled nad vnitřním trhem je potřebné kvůli zachování konkurenceschopnosti evropských podniků. Padělky ze třetích zemí činí našim podnikatelům škodu zhruba 250 miliard EUR ročně a počet padělků se v posledních letech zdvojnásobil, což snižuje možnosti evropské ekonomiky na růst a vytváření nových pracovních míst. Mrzí mě, že místo efektivních nástrojů, jako je zejména zvýšení kapacity celních orgánů, se investovala energie do vyjednávání dohody ACTA, která by kvůli absenci Číny a dalších států nebyla v praxi účinná. V neposlední řadě jakékoliv nástroje na lepší vymáhání práv duševního vlastnictví musí zároveň respektovat svobody obsažené v Listině základních práv EU.

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled