poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Vystoupení na plénu Evropského parlamentu


Ještě jednou k ACTA

ACTA se projednávala i 4. července.
 
[ 4. července 2012 | Autor: ]
 
Pane předsedající, já bych chtěla vysvětlit, proč bylo dobře, že Evropský parlament nečekal na vyjádření Evropského soudního dvora.

My máme totiž po přijetí Lisabonské smlouvy pravomoc posoudit, zda je jakákoli mezinárodní dohoda v souladu s Listinou základních práv Evropské unie. ACTA tomuto testu nevyhověla – takto se vyjádřili ve všech výborech – kvůli nedostatečným zárukám vyplývajícím z nejasného znění povinností, špatné garanci práva na spravedlivý proces, nedostatečné transparentnosti a z toho vyplývajícího porušení práva na dobrou správu věcí veřejných, riziku porušení práva na ochranu soukromí a komunikace. Obecně však zejména kvůli značné právní nejistotě, kterou vytvořila ohledně rozsahu svých klíčových ustanovení, kdy ani největší akademičtí odborníci v Evropě nebyli schopni se shodnout na jejich dopadu.

Čekání na soud by prodloužilo nejistotu dané oblasti a také by to podlomilo důvěru veřejnosti, že Evropský parlament zastupuje evropské občany a je samostatným orgánem. Evropský soudní dvůr totiž nemůže suplovat roli Evropského parlamentu.

Navíc ACTA by vytvořila, a to i poté, co se k ní vyjádří Evropský soudní dvůr, pokud jde o lidská práva, jistě větší fragmentaci trhu a národních právních předpisů. Dopadla by negativně na evropské občany a podnikatele spíše než na komerční padělatele. Těch důvodů pro zamítnutí byla celá řada, ale boj s padělky samozřejmě nekončí a my musíme být velmi silní, zejména pokud budeme projednávat směrnici IPRED.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled