poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Vystoupení na plénu Evropského parlamentu


Vystoupení na téma Alternativní řešení sporů v občanských, obchodních a rodinných věcech

Paní předsedající, dlouhodobě podporuji alternativní řešení sporů, ale s jednou velkou výhradou, a tou je zařazení rodinných věcí do rozsahu tohoto návrhu.

 
[ 24. října 2011 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

 Paní předsedající, dlouhodobě podporuji alternativní řešení sporů, ale s jednou velkou výhradou, a tou je zařazení rodinných věcí do rozsahu tohoto návrhu. Tato oblast patří do kompetencí členských států s ohledem na národní tradice. Navíc složité rodinné spory zahrnující i spory o výchovu dětí by měly být rozhodovány vyškolenými a specializovanými soudci pro tyto otázky a EU by neměla zasahovat do této oblasti.

Ovšem vítám rozvoj systému alternativního řešení sporů v občanských a obchodních věcech, zejména řešení spotřebitelských sporů, jelikož tento systém nabízí levnější, rychlejší a praktické řešení. Tyto systémy mají být budovány jako internetové a v prvním stupni jako plně automatizované, aby byly atraktivní i pro podnikatele, a také mají splňovat princip nestrannosti, transparentnosti, efektivity a spravedlnosti. Již dříve jsem upozorňovala, že je třeba využít zkušeností například systému řešení internetových EU domén.

Závěrem zdůrazňuji, že by Komise měla důrazně apelovat na takové státy, jako je i Česká republika, kde dosud systémy alternativního řešení sporů nejsou plně funkční.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled