poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Vystoupení na plénu Evropského parlamentu


Postup proti opožděným platbám v obchodních transakcích

Vystoupení v rámci rozpravy

 
[ 19. října 2010 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

Nepochybuji, že zítra odhlasujeme tuto upravenou směrnici, a otevřeme tak cestu k nové obchodní kultuře, kdy včasné platby budou obvyklou praxí a ty opožděné vysoce sankcionovány. Zejména menší podnikatelé ocení, že i státní úřady a instituce napojené na státní rozpočet již nebudou dlužit mnoho měsíců za zboží a služby a zaplatí snad do třiceti dnů.

Jsem ráda, že Rada souhlasila s novým poplatkem 40 EUR za vymáhaní platby, a podporuji i zvýšení úroku z prodlení o 1 % oproti současnosti. Jen si myslím, že to není únosné při vymáhání minimálních částek, které vznikají spíše jako omyly a nemají viditelný dopad na platební schopnost firem. Naštěstí se to netýká opožděných plateb spotřebitelů.

Těší mě, že můj výbor i Rada se ztotožnily s tím, že není možné zavést dvojí režim sankcí pro soukromý a veřejný sektor, jak navrhla Komise. Upozorňovala jsem na paradox, že by např. nemocnice musely platit svým soukromým věřitelům větší penále, než by samy mohly požadovat po svých dlužnících. Tato změna vytváří kvalitní nástroj a já blahopřeji paní Barboře Weiler.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled