poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Vystoupení na plénu Evropského parlamentu


Vyjádření poslankyně Z. Roithové ke sdělení EK o textilním průmyslu

Pane komisaři, úvodem chci ocenit, že jste vyjednal omezení dovozu Čínského textilu, který zaplavil jak Evropu tak rozvojové země, bohužel, přesně podle očekávaného scénáře.
 
[ 6. října 2005 | Autor: Zuzana Roithová ]
 
Loni, kdy jste byl seznámen s prognózou a ojedinělí politici včetně mne bili na poplach, tehdy Evropa mlčela a nevyslala žádný varovný signál ani Číně, ani obchodním řetězcům a ani se nepřipravila se včas na monitoring. Nic co by obchodníkům naznačilo předtím než naplánovali a uzavřeli kontrakty, že EU hodlá využít ochranou doložku a omezit růst dovozu na přijatelnou míru. Nic o tom, že nehodláme hloupě přihlížet likvidaci průmyslu, který dává práci milionům ženám v jižní a střední Evropě. Bohužel limity přišly až po půl roce a kontrakty s evropskými obchody byly uzavřeny, zboží začalo blokovat evropské přístavy. Bylo jasné, že hromady zásob se podle čínského scénáře do Evropy vpustí . Dohoda vypadá jako cár papíru. Ptám se tedy, zda jste to s limity myslel doopravdy, kritici tvrdí, že šlo jen o chlácholení Evropského parlamentu. Sama tomu nevěřím, a proto Vás, prosím jménem českých textiláků, abyste se zasadil o prodloužení účinnosti kvót do konce roku 2008. Je to přepočítaná kompenzace za absolutní navýšení objemu zboží, jež jste sám dojednal v červnu. Především však apeluji, aby tento mezičas sloužil ke změně evropské obchodní strategie. Je nezbytné využít veškeré ekonomické a politické páky a přimět komunistickou Čínu, aby recipročně otevřela své trhy. Aby přijala mezinárodní pakt o občanských a politických právech a pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech a docílila tak brzy minimálních sociálních a ekologických standardů. Dále aby zamezila obcházení zákazu státních dotací exportujícím podnikům a také aby převzala spoluodpovědnosti za odpadové hospodářství a odstraňování ekologických škod. Věřím, že se EU stane konečně silným hráčem na globálním hřišti a náš komisař bude stratég a ne jen arbitr sporů. Plenární zasedání 29.9.2005, Strasbourg

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled