poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Vystoupení na plénu Evropského parlamentu


Vysvětlení hlasování ke směrnici o ochraně zvířat pro vědecké účely:

 
[ 8. září 2010 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

Podporuji opatření, která zamezí nebo zmírní utrpení zvířat při jejich používání pro vědecké účely . Přednost by měly mít  jiné způsoby pro ověřování účinků nových léků a pro vědecké studie, než jsou pokusy na zvířatech. To ale neznamená, že  v zájmu ochrany zvířat  bychom měli připustit jako alternativní metodu využívání lidských embryí. Je mi líto, že Rada z návrhu Evropského parlamentu přijatého v prvním čtení vypustila  takto omezující klausuli pro alternativní metody. Rozhodování v  těchto eticky citlivých oblastech patří do kompetencí členských států a regulace na národní úrovni se velmi  liší v jednotlivých zemí. V ČR používání embryonálních kmenových buněk z embryí pro vědecké účely povoluje zákon již od roku 2006, a to přesto, že  úspěšné výsledky v biomedicíně umožnily naopak výzkum využívající  kmenové buňky z nezárodečných tkání a nikoli z embryí. To, že jsme o Návrhu Směrnice Rady pro druhé čtení  dnes ve Štrasburku nehlasovali, resp. nepřijali žádné usnesení,  znamená, že návrh Rady začne platit po jeho zveřejnění ve Věstníku bez ohledu na postoj většiny  poslanců.  


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled