poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Vystoupení na plénu Evropského parlamentu


Vystoupení na plénu ke zprávám "Internet věcí" a "Řízení internetu"

 
[ 14. června 2010 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

Internet věcí

Přes deset let můžeme sledovat, jak internet věcí postupně mění náš svět, naše zvyklosti, a to jsme teprve na prahu možností této superdigitální revoluce. Velmi se mi líbí zpráva kolegyně Cutchet, protože upozorňuje, že potřebujeme novou evropskou legislativu, která podpoří vývoj dodatečné síťové struktury pro internet věcí, zajistí interoperabilitu mezi různými systémy, dokáže předjímat zvýšená rizika bezpečnosti kybernetického prostoru. Potřebujeme však také kvalitní a včasné hodnocení vlivu rostoucího množsví rádiových vln na zdraví lidí i zvířat včetně ptáků a drobných zvířat ve městech. Spotřebitelé by na každém obalu měli zjistit, kde jsou umístěny pasivní i aktivní RFID tagy, jaký mají čtecí rozsah, druh přijímaných i vysílaných údajů. Měli bychom našim občanům zajistit bezpečné využívání i soužití s čipy, to je ochránit jejich čipy před zavirováním a zneužitím dat, ale také umožnit lidem umlčet čipy zabudované do věcí, které nás obklopují. Není možné nechat rozvoj internetu věcí bez regulace zajišťující předběžnou opatrnost. To je jasný politický signál a zadání pro Evropskou komisi.

 

Řízení internetu

Internet byl dosud řízen bez účasti vlád. Z bezpečnostního hlediska již tato samoregulace není akceptovatelná. Kyberterorismus či jednostranný vliv států, jako je Čína, a jejich tajných služeb se jeví jako velmi urgentní. Vláda USA má dnes vliv na klíčová rozhodnutí ohledně internetu, jelikož hlavní organizace podléhá kalifornským zákonům, a to nemusí být výhodné pro Evropskou unii v budoucnosti. Podporuji Komisi, která chce reformovat vnitřní struktury řídících orgánů internetu směrem k vyšší transparentnosti a odpovědnosti. Ovšem zařazení správy internetu pod agenturu OSN nepovažuji za šťastné, považuji to za málo flexibilní řešení. Potřebujeme účinný odvolací mechanismus proti jakémukoli zásadnímu rozhodnutí dosavadní organizace, např. ve formě arbitráží. Potřebujeme také zvýšit demokratičnost zastoupení. Uživatelské či spotřebitelské organizace i svazy internetových podnikatelů dnes nemají dostatečný prostor pro vyjádření svých postojů. Věřím, že toto vše Evropská komise zohlední.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled