poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Vystoupení na plénu Evropského parlamentu


Vystoupení ke zprávě Astrid Lulling "Rovné zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné"

Po přijetí na plénu:

Milí kolegové,

jsem ráda, že zpráva výboru pro rovné příležitosti žen dostala tak širokou podporu při dnešním hlasování. Jsem si vědoma, že zajistit pro ženy podnikatelky srovnatelné sociální podmínky jako mají zaměstnanci je především odpovědností  členských států. Nicméně tato zpráva dává jasné mantinely, kterými by se měly země řídit. Nepovažuji to za porušení suibsidiarity, ale pokud má někdo pochybnosti, může iniciovat  přezkoumání. Díky Lisabonské smlouvě to mohou učinit i národní parlamenty. Jsem zvědavá, zda toho kritici využijí, či budou jen do nekonečna planě mluvit.

 
[ 18. května 2010 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

Diskuze před hlasováním:

Vážení kolegové,

Spolu se zpravodajkou zastávám názor, že nelze omezovat posílení ochrany mateřství samostatně výdělečně činných žen a zlepšení situace manželů a manželek  těchto osob jen na podnikání v zemědělství, ale i na další oblasti včetně svobodného povolání.

Ne všude mají  pomáhající manželé  vlastní statut. Takže jejich práce nebývá uznávána a nemají tak nezávislé sociální zabezpečení.  Je naprosto nutné uznat jejich profesní postavení a definovat jejich práva. Jsem ráda že Rada uznala názor parlamentu z prvního čtení, že  dávky v mateřství by měly umožnit přerušení činnosti alespoň na 3 měsíce , což je minimum nutné pro normální průběh těhotenství a fyzické zotavení matky po normálním porodu, i když pro zdravý vývoj dítěte je optimální minimálně dvouletá individuální domácí péče.

Je mi líto, že Rada nevnímá ty tři měsíce jako minimální standard, který by měly sociální systémy členských států zajišťovat automaticky  a teprve další dávky by mohly být na dobrovolném principu. Jde o to, aby ženy podnikatelky měly stejnou sociální ochranu jako zaměstnankyně.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled