poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Usnesení Evropského parlamentu o případu Rafy Nášidové v Sýrii

26. 10. 2011, RC-B7-0565/2011 

 
[ 26. října 2011 | Autor: Zuzana Roithová - spoluautor ]
 

Evropský parlament,

–    s ohledem na článek 18 Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948 a na článek 18 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech z roku 1966, jichž je Sýrie smluvní stranou,

–    s ohledem na prohlášení mluvčího vysoké představitelky EU Catherine Ashtonové ze dne 30. srpna o zhoršení situace lidských práv v Sýrii a ze dne 23. září 2011 o situaci Rafy Nášidové v Sýrii,

–    s ohledem na prohlášení místopředsedů Evropského parlamentu Isabelle Durantové a Libora Roučka a místopředsedkyně skupiny S&D Veronique de Keyserové požadující propuštění Rafy Nášidové, jež byla učiněna na plenárních zasedáních ve dnech 14., 15. a 29. září 2011,

–    s ohledem na závěry Rady ze dnů 10. a 23. října 2011 a na sankce přijaté dne 13. října 2011,

–    s ohledem na svá usnesení ze dne 7. dubna 2011[1] a ze dne 7. července 2011[2] o situaci v Sýrii, Bahrajnu a Jemenu,

–    s ohledem na své usnesení ze dne 15. září 2011[3] o situaci v Sýrii,

–    s ohledem na článek 122 odst. 5 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Rafa Nášidová, první syrská praktikující psychoanalytička a zakladatelka psychoanalytické školy v Damašku, byla dne 10. září 2011 svévolně zatčena a zadržována na damašském letišti příslušníky všeobecných zpravodajských služeb; vzhledem k tomu, že je známa tím, že léčila oběti psychických traumat, a svou aktivní činností na podporu dialogu mezi všemi Syřany;

B.  vzhledem k tomu, že paní Nášidové je 66 let a její zdravotní stav je nejistý, neboť trpí srdeční chorobou, zotavuje se z rakoviny, má vysoký krevní tlak a musí pravidelně užívat léky; vzhledem k tomu, že se její zdravotní stav ve vězení zhoršuje, což přitěžuje její srdeční chorobě;

C.  vzhledem k tomu, že paní Nášidová byla uvězněna, aniž by proti ní bylo vzneseno obvinění, když cestovala do Paříže, aby mohla být se svou dcerou, která očekávala narození dítěte, a zpočátku byla zadržována v tajném vězení;

D.  vzhledem k tomu, že dne 14. září 2011 byla obviněna z „činností, které by mohly vést k destabilizaci státu“ a soudce ji odmítl propustit na kauci; vzhledem k tomu, že povaha obvinění a paranoia, jež zachvátila syrský režim v posledních šesti měsících, vyvolávají obavy, že její zadržování bude dlouhodobé a jeho cílem bude zastrašit celé syrské intelektuální společenství;

E.   vzhledem k tomu, že během několik málo hodin byla zahájena obrovská mezinárodní kampaň, jejíž součástí byla petice požadující okamžité a bezpodmínečné propuštění paní Nášidové;

1.   důrazně odsuzuje svévolné zatčení a zadržování Rafy Nášidové syrskými orgány;

2.   vyjadřuje vážné obavy ohledně situace paní Nášidové vzhledem k jejímu nejistému zdravotnímu stavu;

3.   vyzývá syrské orgány, aby paní Nášidovou ze zdravotních a humanitárních důvodů okamžitě a bezpodmínečně propustily a aby zajistily její fyzickou bezpečnost a neprodleně jí umožnily vrátit se ke své rodině;

4.   žádá syrské orgány, aby umožnily humanitárním organizacím a lékařům postarat se o oběti násilí a aby jim umožnily vstupovat do všech částí země a věnovat se své legitimní a mírové činnosti beze strachu z odvety a bez jakýchkoli omezení, včetně zastrašování ze strany soudní moci; žádá syrské orgány, aby se řídily mezinárodními standardy v oblasti lidských práv a mezinárodními závazky zaručujícími svobodu přesvědčení a projevu;

5.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi Ligy arabských států a vládě a parlamentu Syrské arabské republiky.[1] Přijaté texty, P7_TA(2011)0148.

[2] Přijaté texty, P7_TA(2011)0333.

[3] Přijaté texty, P7_TA(2011)0387.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled