poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Nigérii

3. 7. 2013, RC-B7-0344/2013

 
[ 3. července 2013 | Autor: Zuzana Roithová - spoluautor ]
 

Evropský parlament,

–    s ohledem na svá usnesení ze dne 13. června 2013 o svobodě tisku a sdělovacích prostředků ve světě[1], ze dne 11. prosince 2012 o strategii digitální svobody v zahraniční politice EU[2], ze dne 5. července 2012 o násilí vůči lesbickým ženám a právech lesbických, homosexuálních, bisexuálních, transsexuálních a intersexuálních osob v Africe[3] a ze dne 15. března 2012 o situaci v Nigérii[4],

–    s ohledem na prohlášení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyně Komise Catherine Ashtonové ze dne 22. ledna 2012 o bombových útocích ve městě Kano, ze dne 11. března 2013 o zabíjení rukojmích, ze dne 2. června 2013 o návrhu zákona v Nigérii, který kriminalizuje manželství a vztahy osob stejného pohlaví, a ze dne 25. června 2013 o popravách v Nigérii,

–    s ohledem na dialog o lidských právech mezi EU a Nigérií, který proběhl v Abudži v březnu 2013, a na schůzi ministrů Nigérie a EU konanou dne 16. května 2013 v Bruselu, na které bylo stanoveno, že je třeba zvažovat protiteroristická opatření s ohledem na oběti na životech civilistů a zničení veřejné infrastruktury,

–    s ohledem na usnesení Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU, jehož schůze se konala v květnu 2013 v Horsensu (Dánsko), o situaci v Nigérii,

–    s ohledem na pokyny Rady Evropské unie na podporu a ochranu veškerých lidských práv lesbických žen, gayů, bisexuálů, transsexuálů a intersexuálů (LGBTI),

–    s ohledem na dohodu z Cotonou z roku 2000 a na její přezkumy v letech 2005 a 2010 (druhý z nich Nigérie ratifikovala dne 27. září 2010), a zejména na její články 8 a 9 týkající se politického dialogu a lidských práv, demokracie a právního státu,

–    s ohledem na prohlášení generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna ze dne 16. května 2013 o pokračujícím násilí a zhoršující se bezpečnostní situaci na severovýchodě Nigérie a ze dne 22. dubna 2013 o vysokém počtu usmrcených civilistů a zničených domovů v důsledků střetů mezi vojenskými silami a povstaleckou skupinou Boko Haram,

–    s ohledem na prohlášení vysoké komisařky OSN pro lidská práva Navi Pillayové ze dne 3. května 2013 v reakci na násilné střety z dubna 2013, ve kterém připomněla bezpečnostním složkám v Nigérii, aby dodržovaly lidská práva a aby se při svých operacích vyhýbaly přehnanému užíváním síly, a ze dne 17. května 2013 o možnosti, že členové skupiny Boko Haram mohou být obviněni z válečných zločinů,

–    s ohledem na prohlášení Rady bezpečnosti OSN ze dne 27. prosince 2011 o útocích teroristické sekty Boko Haram v Nigérii,

–    s ohledem na Deklaraci OSN o odstranění všech forem nesnášenlivosti a diskriminace založených na náboženství či víře z roku 1981,

–    s ohledem na prohlášení ministrů zahraničí skupiny G8 ze dne 12. dubna 2012 o pokračujícím násilí v Nigérii,

–    s ohledem na Úmluvu Africké unie o prevenci a boji proti terorismu, kterou Nigérie ratifikovala dne 16. května 2003 a na dodatečný protokol k této úmluvě, který Nigérie ratifikovala dne 22. prosince 2008,

–    s ohledem na prohlášení komisaře Africké unie pro mír a bezpečnost Lamamry Ramtaneho ze dne 14. července 2012, ve kterém odsoudil činnost skupiny Boko Haram a porušování lidských práv z její strany, naléhavě žádal mezinárodní společenství, aby Nigérii pomohla bránit se této teroristické sektě, a zdůraznil hrozbu, kterou představuje pro regionální a mezinárodní bezpečnost,

–    s ohledem na summit hlav států a vlád zemí Guinejského zálivu týkající se námořní bezpečnosti, který proběhl dne 24. června 2013 v Yaoundé (Kamerun),

–    s ohledem na ústavu Nigerijské federativní republiky přijatou dne 29. května 1999, a zejména na ustanovení kapitoly IV o ochraně základních práv, včetně práva na život, práva na spravedlivý proces, práva na lidskou důstojnost a o ochraně svobody slova, svobody tisku, svobody myšlení, svobody svědomí a svobody náboženského vyznání,

–    s ohledem na článek 3 Ženevské úmluvy, který Nigérie ratifikovala dne 20. června 1961 a Protokol II k této úmluvě, který Nigérie ratifikovala dne 10. října 1988, kterými se stanoví mezinárodní právní předpisy pro ozbrojené konflikty nemající mezinárodní charakter,

–    s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů z roku 1981, kterou Nigérie ratifikovala dne 22. června 1983,

–    s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966, který Nigérie ratifikovala dne 29. října 1993,

–    s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–    s ohledem na čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v reakci na činnost skupiny Boko Haram vyhlásil nigerijský prezident Goodluck Jonathan ve dnech 14. a 15. května ve státech Borno, Yobe a Adamawa výjimečný stav a zmobilizoval další ozbrojené síly;

B.  vzhledem k tomu, že v dubnu 2013 bylo město Baga zničeno boji mezi nigerijskými vojenskými silami a ozbrojenci ze skupiny Boko Haram, v důsledku kterých byly podle vůdců společenství zničeny tisíce domovů a usmrceny stovky civilistů; vzhledem k tomu, že do konce července bude uzavřeno nezávislé vyšetřování vedené nigerijskou komisí pro lidská práva a zabývající se zabíjením ve městě Baga;

C.  vzhledem k tomu, že federální vláda klasifikovala skupinu Boko Haram podle zákona o předcházení terorismu z roku 2011, což umožňuje stíhat kohokoli, kdo je s touto skupinou spojen nebo ji podporuje;

D.  vzhledem k tomu, že skupina Boko Haram je od roku 2009 zodpovědná za 4 000 obětí na životech; vzhledem k tomu, že letos bylo dosud ve více než 80 útocích spojených se skupinou Boko Haram, která byla v nedávné zprávě Spojených států označena jako druhá nejvražednější teroristická skupina na světě, zabito přes 700 Nigerijců; vzhledem k tomu, že spojení mezi Boko Haram a AQMI (al-Káida v islámském Maghrebu) představuje závažnou hrozbu pro mír a bezpečnost v širší oblasti Sahelu i v západní Africe obecně; vzhledem k tomu, že si Boko Haram nadále určuje za cíl státní a bezpečnostní úředníky, jako např. při útoku této skupiny na areál věznice ve městě Bama dne 7. května 2013, při němž bylo zabito asi 55 osob a osvobozeno asi 105 vězňů;

E.   vzhledem k tomu, že Human Rights Watch, Amnesty International, Freedom House a další organizace zabývající se lidskými právy zdokumentovaly zapojení skupiny Boko Haram do útoků na policejní stanice, armádní zařízení, kostely, školy, farmy a banky; vzhledem k tomu, že skupina Boko Haram se nyní více zaměřuje na civilisty, včetně útoků na dvě střední školy ve státech Borno a Yobe ve dnech 16. a 17. června 2013, při nichž zahynulo 16 studentů a 2 učitelé; vzhledem k tomu, že tyto útoky znemožnily tisícům školáků formální vzdělání; vzhledem k tomu, že hrozby civilistům dohnaly 19 000 zemědělců k tomu, že utekli ze svých farem a opustili svoji úrodu, což vedlo ke ztrátám zemědělské produktivity a přispělo k nedostatku potravin;

F.   zdůrazňuje své vzrůstající znepokojení nad rozhodnutím skupiny Boko Haram unášet ženy a děti v rámci jejího násilného guerillového tažení; vzhledem k tomu, že povstalci v Nigérii unesli, napadli a zabili rovněž zahraniční pracovníky;

G.  vzhledem k tomu, že Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky varoval před uprchlickou krizí; vzhledem k tomu, že v minulých týdnech dorazilo na 6 000 nigerijských uprchlíků do Nigeru a že mezi 11. a 13. červnem 2013 přešlo na 3 000 nigerijských uprchlíků do Kamerunu; vzhledem k tomu, že uprchlíci překračují rovněž hranice s Čadem; vzhledem k tomu, že toto vysídlení zatížilo skrovné místní zdroje potravin a vody, obzvláště v Nigeru, který se kvůli rokům sucha sám potýká s nedostatkem potravin; vzhledem k tomu, že žádná ze zemí sousedících s Nigérií nemá kapacitu na to, aby vstřebala počet lidí, kteří by mohli být vysídleni v případě skutečné humanitární katastrofy v důsledku masového násilí;

H.  vzhledem k tomu, že skupina Boko Haram si nadále vybírá za cíl křesťany, umírněné muslimy a další náboženské skupiny, které vyhání ze severu země, kde mají většinu muslimové;

I.    vzhledem k tomu, že v reakci na násilí skupiny Boko Haram vykonaly nigerijská policie a armáda mimosoudní popravy mnoha podezřelých členů této skupiny, zejména zajatých mladých mužů ze severních vesnic; vzhledem k tomu, že mnoho ze zadržených bylo drženo v separaci bez obvinění nebo soudního procesu, v některých případech v nelidských podmínkách, a vzhledem k tomu, že někteří byli fyzicky týráni, zatímco jiní zmizeli nebo zemřeli ve vazbě; vzhledem k tomu, že nigerijská vláda a důstojníci nigerijské armády poskytli nespolehlivé odhady civilních obětí a škod na obydlích; vzhledem k tomu, že Human Rights Watch, Freedom House a další organizace zabývající se lidskými právy popsaly reakci nigerijských sil v posledních měsících jako stále brutálnější a nahodilou, kdy násilí mezi oběma skupinami má nepřiměřený dopad na civilní obyvatelstvo;

J.   vzhledem k tomu, že svoboda slova a svoboda tisku jsou v nebezpečí, protože osobám podávajícím informace, jež jsou kritické vůči nigerijským orgánům, hrozí zatýkání, zastrašování, násilí a dokonce smrt; vzhledem k tomu, že skupina Boko Haram opakovaně pohrozila útoky na sdělovací prostředky, které se o ní vyjadřují negativně;

K.  vzhledem k tomu, že kvůli vyhlášení výjimečného stavu se velké části severovýchodních států staly nedostupné pro humanitární organizace, novináře a reportéry; vzhledem k tomu, že vláda v několika oblastech zrušila mobilní telefonní služby, aby zabránila komunikaci mezi ozbrojenci;

L. vzhledem k tomu, že nigerijská vláda nedávno porušila své sedmileté moratorium na trest smrti, když popravila čtyři vězně ve státě Edo, kteří byli odsouzeni v době, kdy v Nigérii dosud vládla vojenská diktatura; vzhledem k tomu, že dne 26. června 2013 zvláštní zpravodaj OSN pro mimosoudní, okamžité nebo svévolné popravy Christof Heyns vyzval nigerijské orgány, aby oddálily hrozící popravu pátého vězně;vzhledem k tomu, že podle zpráv organizací zabývajících se lidskými právy Nigérie v roce 2012 odsoudila k trestu smrti 56 osob, a vzhledem k tomu, že v celách smrti je v zemi údajně zhruba 1 000 lidí;

M.  vzhledem k tomu, že nigerijská sněmovna reprezentantů přijala dne 30. května 2013 zákon o zákazu manželství mezi osobami stejného pohlaví, který zavádí trest odnětí svobody po dobu 14 let pro každého, kdo vstoupí či již vstoupil do oficiálního svazku s osobou stejného pohlaví, což platí nejen pro Nigerijce, ale i pro turisty, zahraniční pracovníky a diplomaty, jakož i desetiletý trest odnětí svobody za registraci či provozování společenských středisek či nevládních organizací, jež podporují lidská práva LGBTI osob;

N.  vzhledem k tomu, že problémy v Nigérii pramení z nedostatečného hospodářského rozvoje a že toto napětí má kořeny v desetiletích nevraživosti mezi domorodými skupinami obyvatel, většinou křesťanského či animistického vyznání, které soupeří o kontrolu nad úrodnou zemědělskou půdou s migranty a usedlíky z muslimského severu, kteří náleží k etniku Hausa; vzhledem k tomu, že se konflikty přiostřují v důsledku změny klimatu a rozšiřování pouště, a k tomu, že gradující ozbrojený konflikt a přetrvávající sociální a hospodářské problémy pravděpodobně přispějí k radikalizaci, včetně manipulace a získávání nových příznivců ze strany fundamentalistických islamistických skupin jako je Boko Haram;

O.  vzhledem k tomu, že EU je nejvýznamnějším dárcem finanční pomoci Nigérii; vzhledem k tomu, že Komise a federální vláda Nigérie podepsaly dne 12. listopadu 2009 strategický dokument Evropské společenství – Nigérie a národní orientační program na období 2008–2013, podle něhož EU financuje projekty zaměřené mj. na mír, bezpečnost a lidská práva; vzhledem k tomu, že pomoc EU určená Nigérii v tomto období dosahuje 700 milionů eur, z čehož byla část věnována na řešení stále problematičtější bezpečnostní situace v severní Nigérii;

P.   vzhledem k tomu, že podle článků 8 a 9 revidované dohody z Cotonou se EU zapojuje do pravidelného politického dialogu s Nigérií o lidských právech a demokratických zásadách, včetně otázek etnické, náboženské a rasové diskriminace;

Q.  vzhledem k varování vysoké komisařky OSN pro lidská práva Navi Pillayové, že útoky skupiny Boko Haram mohou představovat zločiny proti lidskosti; vzhledem k tomu, že prokurátorka Mezinárodního trestního soudu Fatou Bensoudová navštívila v červenci 2012 město Abudža a její úřad v listopadu 2012 zveřejnil zprávu, v níž uvádí, že existují dostatečné důvody k předpokladu, že se skupina Boko Haram dopustila zločinů proti lidskosti;

R.  vzhledem k tomu, že ačkoli je Nigérie jedním z největších světových producentů ropy, téměř 60 % obyvatel žije z méně než jednoho dolaru denně; vzhledem k tomu, že mírové řešení konfliktů rovněž zahrnuje rovnocenný přístup ke zdrojům a spravedlivé rozdělení příjmů prostřednictvím státního rozpočtu;

1.   důrazně odsuzuje vyostření násilí skupiny Boko Haram a tragické ztráty na životech nevinných v postižených oblastech Nigérie a vyjadřuje soustrast pozůstalým a účast raněným; vyjadřuje znepokojení nad neustávajícím napětím, jehož účastníky i oběťmi jsou komunity;

2.   naléhavě vyzývá nigerijskou vládu, aby zaručila bezpečnost a ochranu svého obyvatelstva před násilím skupiny Boko Haram a zabránila dalším útokům nebo odvetnému zabíjení a současně dodržela své povinnosti podle mezinárodně uznávaných lidskoprávních norem a jednala dle pravidel právního státu;

3.   odsuzuje nigerijskou armádu za používání nepřiměřené síly při střetnutích se skupinou Boko Haram, především během zásahů ve městě Baga ve dnech 16. a 17. dubna 2013,

4.   důrazně nabádá vládu i místní aktéry, aby se chovali zdrženlivě a usilovali o nenásilné způsoby řešení rozdílů mezi náboženskými a etnickými skupinami v Nigérii; v tomto ohledu zdůrazňuje význam funkčního, nezávislého, nestranného a přístupného soudního systému, především v průběhu ozbrojených konfliktů, s cílem ukončit beztrestnost a posílit dodržování zásad právního státu a ochránit základní práva obyvatelstva;

5.   vyzývá nigerijskou vládu, aby předešla dalšímu vyhrocení konfliktu, se zvláštním zřetelem na bezpečnost a dobré životní podmínky civilistů, a připomíná, že destrukce a škody, jež v průběhu konfliktu vznikly na obydlích, veřejné infrastruktuře a zemědělské půdě, mají na obyvatelstvo ničivý dopad;

6.   naléhavě vyzývá nigerijskou vládu i skupinu Boko Haram, aby uznaly a respektovaly svobodu tisku a sdělovacích prostředků a umožnily novinářům a reportérům přístup k předním liniím, jelikož tisk a sdělovací prostředky mohou hrát důležitou roli při posílení odpovědnosti a dokumentaci porušování lidských práv;  

7.   odsuzuje popravu Daniela Nsofora, kterou nigerijské orgány vykonaly z důvodu trestné činnosti, které se dopustil jako mladistvý (před dovršením věku 18 let); doporučuje těmto orgánům, aby učinily kroky nezbytné k uplatnění Úmluvy o právech dítěte a závěrečných zjištění o Nigérii z roku 2010, především zajištěním toho, aby definice dítěte v domácích právních předpisech a na státní úrovni byla v naprostém souladu s definicí stanovenou v Úmluvě o právech dítěte, a aby přezkoumaly spisy všech vězňů odsouzených k smrti, pokud jde o trestné činy, kterých se dopustili před dovršením věku 18 let, a aby z domácí legislativy odstranily trest smrti pro všechny osoby mladší 18 let;

8.   rozhodně odsuzuje popravu 4 vězňů, která byla v Nigérii vykonána v červnu 2013; vyzývá nigerijské orgány, aby dostály svým nedávno učiněným závazkům, jež byly vyjádřeny v rámci rozhorů o lidských právech mezi EU a Nigérií, aby zachovaly moratorium de facto, co se týče poprav, a naléhavě tuto zemi vyzývá, aby prostřednictvím změny svých právních předpisů zrušila trest smrti; 

9.   vyzývá nigerijské orgány, aby za podpory Evropské komise a UNICEF pokročily ve svém reformním úsilí v souladu s Úmluvou OSN o právech dítěte, především v souvislosti se zajištěním spravedlnosti pro děti a systémy registrace novorozenců;  doporučuje, aby Nigérie i nadále stupňovala své úsilí o zajištění bezplatné a povinné registrace novorozenců pro všechny děti a zvyšovala veřejné povědomí o významu registrace novorozenců a stávající legislativě;

10. uznává, že mobilní telefony jsou důležitým prostředkem vojenské komunikace, avšak apeluje na nigerijskou vládu, aby se neuchylovala k řešení, jímž je blokování celé sítě, jelikož to rovněž znemožňuje komunikaci mezi občany;

11. zdůrazňuje význam regionální spolupráce pro vypořádání se s hrozbou, kterou představuje propojení mezi skupinou Boko Haram a organizací AQIM; vybízí státy tohoto regionu, aby prohloubily vzájemnou spolupráci, včetně zemí Sahelu, a zabránily tak dalšímu propojení skupin Boko Haram, AQIM a Hnutí za jednotu a džihád v západní Africe (MOJWA); vyzývá orgány a členské státy EU, OSN, Africkou unii i Hospodářské společenství západoafrických států (ECOWAS), aby podpořily uvedené úsilí v rámci regionu a zabývaly se hrozbami, jež představuje terorismus, šíření lehkých zbraní a přeshraniční trestná činnost;

12. se znepokojením bere na vědomí stupňující se nebezpečí pirátství v oblasti Guinejského zálivu, a potřebu lépe koordinované reakce; v této souvislosti vítá regionální úsilí, jež je výsledkem dohody o řešení problematiky pirátství na summitu hlav států a vlád zemí Guinejského zálivu týkající se námořní bezpečnosti, který se konal dne 24. června 2013 v Yaoundé (Kamerun),

13. vyzývá k hlubšímu prozkoumání základních příčin konfliktu, včetně příčin sociálního, hospodářského a etnického napětí, a k tomu, aby se zamezilo obecným a zjednodušeným vysvětlením založeným pouze na náboženském vyznání, která nemohou tvořit základ dlouhodobého a trvalého řešení problémů tohoto regionu; naléhavě žádá nigerijskou vládu, aby usilovala o mírové řešení, zaměřila se přitom na hlavní příčiny konfliktu a aby zajistila spravedlivý přístup ke zdrojům, udržitelný rozvoj regionů a spravedlivé přerozdělování bohatství;

14. požaduje nezávislé vyšetření případů porušování lidských práv a vyzývá k tomu, aby osoby, které jsou za ně odpovědné, byly postaveny před soud v souladu s mezinárodními normami pro spravedlivý proces;

15. vyjadřuje své znepokojení nad tím, že vyostření konfliktu v Nigérii ještě prohloubí krizi, pokud jde o uprchlíky v sousedním Nigeru a Kamerunu; vybízí nigerijské vládní úředníky, aby spolupracovali s vůdčími představiteli sousedních států s cílem koordinovat reakce na příval uprchlíků;

16. vyzývá místopředsedkyni, vysokou představitelku Catherine Ashtonovou, aby nigerijskou vládu vybídla k dodržování lidských práv při provádění protiteroristických operací; vyjadřuje svou připravenost bedlivě sledovat vývoj situace v Nigérii a navrhuje restriktivní opatření v případě neplnění dohody z Cotonou, především článků 8 a 9 této dohody; žádá Komisi, aby situaci rovněž sledovala;

17. rozhodně odsuzuje přijetí zákona o zákazu manželství mezi osobami stejného pohlaví, který klasifikuje partnerské vztahy mezi stejným pohlavím jako trestný čin, stejně jako podporu práv osob LGBT, provozování podniku vstřícného k homosexuálům či  projevy náklonnosti mezi dvěma osobami stejného pohlaví; vyzývá proto nigerijského prezidenta, aby tento zákon schválený sněmovnou reprezentantů nepodepisoval, jelikož osoby LGBT – a sice Nigerijci i cizinci – by následně čelily závažnému ohrožení násilím a uvězněním;

18. v této souvislosti vyjadřuje uznání Radě Evropské unie vzhledem k nedávnému přijetí obecných zásad pro prosazování a ochranu požívání veškerých lidských práv lesbickými, gay, bisexuálními, transgender a intersexuálními (LGBTI) osobami, a vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost a delegaci EU v Nigérii, aby těchto doporučení plně využily, především s cílem podnítit nigerijské orgány k dekriminalizaci homosexuality a ochraně práv LGBTI osob a ochránců jejich lidských práv;

19. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, federální vládě Nigérie, orgánům Africké unie a Hospodářského společenství států západní Afriky (ECOWAS), generálnímu tajemníkovi OSN, Valnému shromáždění OSN, spolupředsedům Smíšeného parlamentního shromáždění AKT–EU a Panafrickému parlamentu (PAP).[1] Přijaté texty, P7_TA(2013)0274.

[2] Přijaté texty, P7_TA(2012)0470.

[3] Přijaté texty, P7_TA(2012)0299.

[4] Přijaté texty, P7_TA(2012)0090.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled