poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Tiskové zprávy


SWIFT: Evropští lidovci nabízejí řešení

Před dramatickým hlasováním o souhlasu s prozatímní dohodou s USA o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích informuje vedoucí české delegace Zuzana Roithová o posledním vývoji:

 "Evropská lidová strana nabízí řešení. Navrhneme odložení hlasování o dohodě. Levicová část Evropského parlamentu díky svému antiamerikanismu hazarduje se životy lidí. Prozatímní Dohoda o předávání údajů týkajících se finančních transakcí umožňuje významně zlepšit ochranu citlivých finančních informací proti stavu, který platil po 11.září 2001. Není znám žádný případ zneužití finančních informací Evropanů, ale je chybou že dohoda neobsahuje vyšší záruky bezpečnosti dat tak jak navrhoval Evropský parlament včetně práva jednotlivců podat žalobu při eventuálním neoprávněném poskytnutí dat. Rada totiž nerespektovala procedury a nezohlednila požadavky parlamentu. Dnešní hlasování o zprávě může vést k odmítnutí ratifikace prozatímní smlouvy a tím i zvýšení bezpečnostních rizik pro Evropu na jedné straně a současně zhoršení vyjednávací pozice o definitivní dohodě, která má být uzavřena do konce roku. Navíc by to znamenalo do té doby návrat k horší ochraně soukromých dat občanů EU".

 
[ 11. února 2010 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

Evropský parlament bude hlasovat o dohodě s USA o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích pro účely Programu pro sledování financování terorismu. Pokud Parlament s dohodou nevyjádří souhlas, pak smlouva nemůže platit a vznikne právní vakuum, díky němuž nebude možné poskytovat americkým partnerům údaje o podezřelých transakcích a současně lépe chránit databázi s daty před jejím zneužitím do doby uzavření nové smlouvy. Přitom účinná spolupráce a výměna dat mezi EU a Spojenými státy týkajících se bankovních převodů se prokázala jako účinný nástroj, který zabránil teroristickým útokům v Evropě. Americká strana na rozdíl od Rady pochopila, že Evropský parlament je legitimním partnerem pro jednání o této veledůležité smlouvě. Americká ministryně zahraničí ujistila předsedu EP o tom, že naše požadavky do definitivní smlouvy zapracuje. "Je pravděpodobné že k prvnímu jednání o nové smlouvě dojde ještě tento měsíc. Pokud však parlament hlasováním dnes odmítne dočasnou smlouvu, dojde pravděpodobně ke zmrazení transatlantických vztahů. Odložení hlasování o ratifikaci naopak umožní předávání dat podle prozatímní dohody (byla uzavřena den před platností Lisabonské smlouvy) v novém lepším režimu a urychlí jednání mezi EP a USA o té definitivní zohledňující i další požadavky na vysokou ochranu dat.

 

Odkaz na predlozeny text - doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích z Evropské unie do Spojených států pro účely Programu pro sledování financování terorismu:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2010-0013&language=CS&mode=XML

Pro více informací: 
Kancelář Zuzany Roithové: +420 602 954 210
www.roithova.cz email: zuzana.roithova@europarl.europa.eu
Marek Hannibal, Tiskové oddělení Evropské lidové strany v EP,
tel.: +32-475-753048, email: marek.hannibal@europarl.europa.eu


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled