poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Tiskové zprávy


Zuzana Roithová chválí návrh směrnice o pozdních platbách a podivuje se nad pasivitou českého parlamentu

Zuzana Roithová vítá revizi směrnice o postupu proti opožděným platbám. "Je správné, že se Evropská komise konečně rozhoupala něco učinit pro živnostníky. Pozdní platby v obchodních transakcích jsou v celé Evropě rozšířenou praxí a mají nepříznivý dopad na podnikatelské prostředí. Proto souhlasím s tím, aby v zájmu posílení korektnosti obchodních vztahů byly upraveny podmínky pro případ pozdních plateb a zjednodušen výpočet penále. Odpadne složité vyúčtování administrativních a jiných nákladů spojených s urgencemi dlužníků," říká Zuzana Roithová.

 
[ 27. ledna 2010 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

Návrh má však i negativní stránku, se kterou zřejmě narazí v Evropském parlamentu. "Návrh stanoví rozdílné sankce pro veřejný a soukromý sektor a s tím nesouhlasím. Kromě státních úřadů by totiž vyšší penále než soukromí podnikatelé musely platit i nemocnice, školy či sociální ústavy, což je nepřípustné, proto budu ve výboru usilovat o pozměňovací návrhy" říká Zuzana Roithová.

Bývalá ministryně zdravotnictví se podivuje nad tím, že otázka pozdních plateb, která zavedením vyšších sankcí může v době krize zabránit sérii úpadků v dodavatelském řetězci, si nenašla náležité pozornosti v českém parlamentu. Lisabonská smlouva umožňuje nyní národním parlamentům ovlivňovat přímo legislativní proces v EU. K této směrnici jsme uspořádali veřejné slyšení v Bruselu, na kterém národní parlamenty prezentovaly svá stanoviska. "Jsem zklamána, že náš parlament si nenašel čas připravit řádné usnesení za ČR, zejména když nyní čeští zákonodárci mají zřejmě nejméně práce v historii" říká Zuzana Roithová.

 


Pro více informací:
Kancelář Zuzany Roithové: +420 602 954 210
www.roithova.cz email: zuzana.roithova@europarl.europa.eu
Marek Hannibal, Tiskové oddělení Evropské lidové strany v EP, 
tel.: +32-475-753048,
email: marek.hannibal@europarl.europa.eu


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled