poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Tiskové zprávy


Ženy pracující v EU jsou diskriminovány, hlasovali o tom tento týden poslanci ve Štrasburku

Vyjádření Zuzany Roithové k platovým rozdílům mezi muži a ženami
 
[ 19. listopadu 2008 | Autor: Štrasburk, 19. 11. 2008 ]
 

„Ženy v EU musí pracovat skoro o dva měsíce v roce déle, aby si vydělaly tolik co muži za stejnou práci. Rozdíl ve hrubé hodinové mzdě v soukromém sektoru je až 26 procent a statistiky dokladují, že zlom diference nastává v situaci, kdy se žena vrací do zaměstnání po porodu prvního dítěte " upozorňuje poslankyně EP Zuzana Roithová ve svém nejnovějším příspěvku na Youtube. „Taková diskriminace žen a rodin s dětmi je alarmující a ukazuje, že antridiskriminační zákony nefungují, zatímco přežívají genderové stereotypy. Je důkazem toho, Evropská společnost hluboce podceňuje postavení rodin“ dodává. Politici si sice uvědomili, že částečný úvazek je cestou ke sladění rodiny a kariéry, výsměchem je však zjištění, že ženy pracující na částečný úvazek jsou i nadále podle statistik hůře placené, ačkoli zaměstnavateli odvedou za hodinu více práce, než když pracuje na celý úvazek.

Roithová na Youtube odkazuje na informační zdroje, které překvapí například tím, že největší rozdíl v platech mužů a žen je v Německu (26 procent), nejmenší na Maltě (4 procenta). Česká republika je se svými 25,1 procenty na třetí nejhorší příčce!

 Poslanci Evropského parlamentu proto tento týden hlasovali o zprávě, v níž žádají  Komisi, aby revidovala legislativu, také doporučují zavést povinné pravidelné audity  genderově podmíněných rozdílů platů, stejně jako sankce (odškodnění obětí diskriminace, správní pokuty či vyřazení zaměstnavatelů ze systému veřejných příspěvků a dotací). „Mzdová diskriminace trvá i navzdory tomu, že ženy v EU již převýšily muže svou vzdělaností a to v poměru 60:40,“ říká poslankyně Výboru pro práva žen a rovné příležitosti.


Podrobnější informace k této otázce:

http://www.youtube.com/eurokdu

či na stránkách Zuzany Roithové http://www.roithova.cz/clanky.html?co=41

Odkazy na použité studie:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1073,60136085&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_product_code=EARN_GR_HGPG_SM1

http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef06101.htm

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0803029s/tn0803029s_8.htm

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2007/01/articles/no0701029i.htm


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled