poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Tiskové zprávy


Mrtvý brouk Telecom - tak to by snad stačilo!

S překotným rozvojem výpočetní techniky v posledním čtvrtstoletí bohužel, jejíž klady zde není třeba zdůrazňovat, přišla i řada specifických problémů. Jedním z nich je určitě problematika nekalého přesměrování modemu při přístupu na Internet na zahraniční čísla či čísla se speciálními tarify a následkem toho pak faktury za telefon v řádu desetitisíců.
 
[ 14. dubna 2005 | Autor: Zuzana Roithová ]
 
S překotným rozvojem výpočetní techniky v posledním čtvrtstoletí bohužel, jejíž klady zde není třeba zdůrazňovat, přišla i řada specifických problémů. Jedním z nich je určitě problematika nekalého přesměrování modemu při přístupu na Internet na zahraniční čísla či čísla se speciálními tarify a následkem toho pak faktury za telefon v řádu desetitisíců. Děje se tak často programem, který se nainstaluje skrytě za souběžné práce jiného programu (typ tzv. Trojský kůň, virem či skripty na internetových stránkách) bez nejmenšího vědomí uživatele. Jediný rozdíl mezi uživateli může být v tom, že pokročilý uživatel spíše zabrání průniku na svůj počítač, než ten méně zkušený, ale ve chvíli, kdy je již počítač napaden, tak rozdíl při brouzdání Internetem nepozná ani odborník. Nyní se rozhořel spor o tuto po mnoho let nedostatečně řešenou nefér činnost, kdy Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS ČR) napřed vyzvalo Český Telecom (ČT) k zablokování příslušných speciálních linek, odškodnění i omluvu poškozeným spotřebitelům a později se po jeho nečinnosti také obrátilo na Českou obchodní inspekci a živnostenský úřad. Spravedlivě musí být řečeno, že problém je složitější, než se zdá na první pohled a Český Telecom není ani jediným, ani hlavním viníkem poškození tisíců klientů v hodnotě miliónů korun. Největší zisky mají sice nezávislí telekomunikační operátoři, ale ti využívají sítě Telecomu, u kterého se také připojuje většina poškozených, tj. Telecom přímo vybírá peníze poškozených, které po stržení svého profitu převádí zmíněným operátorům a od nichž také rovněž dostává za své služby zaplaceno podruhé. Telecom tvrdí, že nespecifikované české právní normy mu brání situaci vyřešit a že podnikl "dostatečné" kroky - např. varoval před situací klienty letáčky a zřídil Internetovou stránku popisující tento problém. Přesměrování je však výzva, ke kterým je potřeba se postavit čelem a zastavit takovéto speciální linky navždy - jednoduchý lék odstraňující rakovinu v tomto případě existuje, proč jej někdo nechce použít? Takovou nečinnost Telecomu ve chvíli, kdy vesele dál inkasuje od obou stran, považuji (za výsměch) za neetické a nelegální jednání. Toto vše se navíc děje v době, kdy je Telecom stále ještě vlastněn českým státem (tj. námi všemi a to i poškozenými klienty). Dosavadní management asi není složen z takových profesionálů, jak bylo v souvislosti s připravovanou privatizací tvrzeno, jelikož podceněním této otázky hrozí Telecomu "skupinové žaloby" o náhradu škody (případně i arbitráže) a vysouzené částky z případů před privatizací budeme podobně jako u Novy platit my všichni jako daňoví poplatníci. U Telecomu by totiž mohla být aplikována tzv. sekundární odpovědnost (primární/hlavní mají individuální nezávislí operátoři, které je však např. v zahraničí téměř nemožné dohledat) - Telecom o nekalém jednání 1. věděl, 2. má z něho určitý zisk, 3. může mu technicky zabránit a 4. je fakticky nečinný. Jednání Telecomu je proti dobrým mravům a navíc i pro tuto společnost a její vedoucí pracovníky platí § 415 občanského zákoníku "každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, ..." a v neposlední řadě dle § 9 zákona o ochraně spotřebitele je také "prodávající povinen řádně informovat spotřebitele o charakteru poskytovaných služeb.., jakož i o riziku souvisejícím s poskytovanou službou. ..." Neméně důležitým aspektem je i to, že Internet již často používá celá rodina, včetně mladších dětí, kde pravděpodobnost odhalení takové praktiky je sníženo. Po tlaku veřejnosti se Český Telecom spolu s nezávislými operátory sešel a vypracovaly určitá (avšak jen interně závazné pro členy Asociace poskytovatelů veřejných telekomunikačních sítí) zlepšení - avšak jen s výhledem na budoucí případy a s např. horní limitní cenou za jeden přesměrovaný hovor na 4900 Kč, také již s touto informací budete dnes usínáte klidněji? Celému tomuto divadlu v podstatě tiše a hlavně nečině přihlíží po celou dobu Český telekomunikační úřad, který je každopádně touto situací také vinen. ČTÚ měl povinnost přesměrování jednoznačně vyřešit v rámci svých nástrojů či případně již dávno vypracovat novou legislativní úpravu. Česká obchodní inspekce, jakož i několik ministerstev, také trochu zaspala a o to by měla nyní být aktivnější. Každopádně hrnec trpělivosti s neprofesionalitou a nečinností dávno přetekl - měli bychom všichni bedlivě sledovat nejbližší kroky všech zúčastněných, a pokud se bude pokračovat v dějství "já nic, já muzikant", tak by za eskalaci stavu a nahromaděné chyby měli dotyční vedoucí představitelé státních institucí nalézt osobní odpovědnost a rezignovat nebo snad Grossmodel platí i zde?

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled