poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Tiskové zprávy


Zuzana Roithová: Evropský inovační a technologický institut by měl začít pracovat co nejdříve

Štrasburk, 11. 3. 2008

 
[ 11. března 2008 | Autor: ]
 
„Po třech letech jsme dnes mohli vypustit do života Evropský inovační a technologický institut, Evropa tak má stále šanci i v porovnání s USA a Japonskem být světovou špičku v oblasti biotechnologií a nanotechnologií,“ říká poslankyně EP Zuzana Roithová. Institut by tak mohl začít fungovat už letos v létě. Europoslanci schválili kompromisní text, který zohledňuje pozměňovací návrhy Parlamentu z prvního čtení – zdůrazňuje úlohu inovací, ve kterých má Evropa velké zpoždění. „Studenti a vědci nemohou dostatečně vytěžit výsledky svého bádání, protože nejsou dovedeny až do stadia jejich využití ve výrobě,“ tvrdí europoslankyně.

EITI bude mít dvojí strukturu: správní rada vybere vyšší vzdělávací zařízení, výzkumné organizace, společnosti a další zúčastněné strany, které vytvoří partnerství nazvaná „znalostní a inovační komunity”. Každá z nich by měla mít nejméně tři partnerské organizace nacházející se nejméně ve dvou různých členských státech, včetně nejméně jedné vysokoškolské instituce a jedné soukromé společnosti. „Jsem ráda, že institut nebude „superuniverzitou“, která by odebírala nejlepší mozky z vysokých škol,“ podotýká Roithová. Institut má podpořit výzkum a hlavně jeho využití v praxi v průmyslu či ve zdravotnictví.

Do roka by měla Rada rozhodnout o sídle řídícího výboru Institutu – v prvním čtení padly návrhy na Wroclaw, Budapešť nebo Mnichov. Sídlo institutu by podle Roithové mělo být v nové členské zemi. "Je škoda, že Česká republika patrně již vzdala svůj boj o sídlo v ČR. Je nelépe připravena a už dnes je vyhledávaným konferenčním centrem pro komunikaci vědců a podnikatelů. Navíc Karlova universita je symbolem společných vzdělanostních kořenů staré a nové Evropy. Pokud by EITI sídlil v České republice, významem srovnatelnou agenturou by mohla být řídící agentura pro program Galileo." Podle europoslankyně by sídlo EITI v ČR bylo obrovským přínosem pro modernizaci a tím i budoucí konkurenceschopnost českého hospodářství. Zuzana Roithová už  před dvěma lety podporovala myšlenku zřízení EITI (tehdy ještě Evropského technologického institutu) v ČR: oslovila tehdy českou vládu, rektora Univerzity Karlovy, prezidenta Akademie věd a další osobnosti k maximální aktivitě v rozhodování o sídle tehdejšího ETI. „Výzkumné kapacity soustředěné kolem Biotechnologického centra v Brně podobně jako výzkum v rámci Akademie věd v Praze a zázemí ČVUT opravňují Českou republiku ucházet se o zřízení Evropského technologického institutu u nás," tvrdí členka největší poslanecké frakce v Evropském parlamentu. "Samozřejmě si umím představit zájem i o sídla jiných agentur EU. Nicméně, Česko si zaslouží instituci, která bude mít víc než jen symbolický význam a přinese tak přidanou hodnotu pro naši zemi, konkurenceschopnost a ekonomický růst," doplňuje europoslankyně zvolená za KDU-ČSL.
Koncem loňského roku se Rada a Parlament dohodly na revizi finančního rámce na období 2007-2013, díky ní poskytne EU na financování EITI 308,7 milionu EUR.
Místopředsedkyně Výboru EP pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele podtrhuje důležitost získání soukromých investic do výzkumu high-tech produktů." Institut je mimořádnou příležitostí i díky kumulaci odborných kapacit a přístupu k soukromým finančním zdrojům pro aplikaci vědy a výzkumu v hospodářství," dodává Roithová.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled