poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Tiskové zprávy


Zuzana Roithová komentuje nový návrh směrnice o bezpečnosti hraček

Komisař Verheugen dnes poslancům na zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů představil přísnější pravidla pro bezpečnost hraček v EU.
 
[ 28. února 2008 | Autor: Brusel, 28.2. 2008 ]
 
Díky nim by  měly z hraček zmizet nebezpečné chemikálie, nová směrnice chce ale hlavně posílit zodpovědnost výrobců a dovozců a zesílit dozor nad národními trhy. „Komise tak splnila úkol, který ji dal náš Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, tedy vytvořit novou účinnou směrnici, neboť zdraví a bezpečnost dětí jsou prvořadé a my musíme udělat vše pro to, aby hračky prodávané na evropském trhu byly bezpečné,“ říká Zuzana Roithová.
Návrh, který modernizuje dvacet let starou směrnici o hračkách, zakazuje používat karcinogenní, mutagenní nebo toxické látky, alergenní vůně a snižuje přípustné hladiny nebezpečných látek jako olovo či rtuť. Zakazuje hračky, které jsou připevněny k jídlu a vyžadují konzumaci jídla, aby se dítě k hračce dostalo. Podporuje testování hraček v nezávislých laboratořích, nově zahrnuje i dosud netestované hračky, například hračky s magnety.
Směrnice o bezpečnosti hraček klade důraz na viditelnost evropské značky shody CE. „Evropská komise musí především zajistit registraci CE značky jako ochranné známky, která dokladuje shodu výrobku s evropskými požadavky na bezpečnost,“ podotýká místopředsedkyně Výboru EP pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele. Roithová zjistila, že evropské označení shody není ani po 15 letech používání registrováno a proto před třemi měsíci interpelací žádala Komisi, aby ho zaregistrovala na evropském i zahraničních trzích. „Registrace CE značky jako ochranné známky by umožňovala zahájit žaloby o náhradu škod způsobených jejím zneužitím. Na zasedání Evropského parlamentu jsem znovu požádala komisaře Verheugena, aby zjednal nápravu, protože ani po třech měsících po podání interpelace nebyla registrace zahájena,“ říká Roithová.
Navržená směrnice o bezpečnosti hraček zavazuje členské státy, aby posílily dozor nad trhem a kontrolu na místě i na vnějších hranicích EU. Zavazuje je také, aby pokutovaly výrobce a dovozce hraček, kteří nedodrží bezpečnostní požadavky směrnice. Zuzana Roithová ovšem s politováním dnes upozornila pana Komisaře Verheugena na to, že
„v návrhu nezohlednil mou žádost, aby nová směrnice dala právo členským státům likvidovat nebezpečné hračky na evropském trhu." Nejen četné zkušenosti dokazují, že nebezpečné hračky se po stažení trhu znovu objevují na tržištích. Není možné spoléhat se jen na záchyt zboží kontrolními orgány, asijské země – především Čína – produkují obrovské množství nekvalitního, ale hlavně nebezpečného zboží,“ vysvětluje Zuzana Roithová a dodává: „Celníci v evropských přístavech nezkontrolují ani jedno procento zboží, které lodě přivezou.“ Čína by podle ní měla pod tlakem EU zavést důsledné kontroly bezpečnosti výroby hraček na svém území, pokud je chce dovážet do Evropy.
Loni na podzim bylo v evropské databázi včasného varování před nebezpečnými výrobky (RAPEX) mimořádně mnoho oznámení (179), přičemž 69% výrobků pocházelo z Číny (proti průměru, tedy 49%). Téměř dvě pětiny oznámení se týkaly hraček (obvyklý průměr je 25%). Čeští hygienici zjistili při celostátní kontrole hraček na předvánočním trhu, že každý osmý výrobek může ohrozit zdraví dětí. Dětský bryndáček obsahoval více než trojnásobek povoleného množství formaldehydu, který může vyvolat alergii, další dětské zboží obsahovalo karcinogenní aminy, které mohou působit na imunitní systém či na hormonální soustavu dětského organismu, a ftaláty.
   

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled