poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Tiskové zprávy


Začlenění letectví do systému obchodování s emisemi CO2

EP dnes rozhodl nad rámec Kjótského protokolu, že i letectví bude zahrnuto do obchodování s emisemi,  stejně  jako jiná doprava a ostatní  odvětví, která znečišťují ovzduší emisemi CO2.
 
[ 14. listopadu 2007 | Autor: ]
 
Letectví emituje sice jen 3%, ale za 15 let se jeho emise zdvojnásobily. Pokud parlamentní verzi přijme i Rada, tak EU dle Zuzany Roithové potvrdí svou vůdčí světovou úlohu v boji proti klimatickým změnám. 
Europoslankyně je přesvědčena, že je správné, aby se část povolenek dražila a ne rozdávala - při současném snížení daňové zátěže  to umožní rozvoj mladých společností v nových členských státech. Dále podporuje, aby získané prostředky z dražeb byly využívány pro vývoj nových technologií snižujících emise v letecké dopravě. Velkou rezervu pro snížení emisí pak také vidí v integrovaném řízení letových řádů. 
Zuzana Roithová se zasazovala, aby datum zahájení pro dálkové lety bylo stejné jako pro vnitroevropské lety. Parlament se na tom nakonec shodl a dal tak nůž na krk Komisi, která musí přimět třetí země, aby se
v této věci připojily k Evropě do konce roku 2011. Považuje to za nutnou podmínku pro rovnou soutěž všech operátorů na evropském nebi nehledě na sídlo společnosti. Pro splnění evropského závazku - snížit oteplování planety do roku 2010 o 2°C, je však nutné přesvědčit o tom i zbytek světa. Jak se to bude dařit, se ukáže dle poslankyně Roithové již brzy na mezivládní konferenci o klimatických změnách na Bali. 

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled