poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Tiskové zprávy


Zuzana Roithová: občané EU mají nárok na sociální dávky, tedy i úhradu zdravotní péče, kdekoli v sedmadvacítce

Evropský parlament dnes odhlasoval zprávu o důsledcích vynětí zdravotnických služeb z působnosti Směrnice o službách, níž žádá Evropskou komisi o kodifikaci právních ustanovení Evropského soudního dvora. Soud již opakovaně rozhodl, že pacient má nárok na proplacení ambulantních služeb bez předchozího souhlasu pojišťovny, u plánované hospitalizace je třeba konzultace s pojišťovnou. "Přesto tato práva některé země nerespektují – například Velká Británie svým občanům péči v zahraničí neproplácí v plné míře nebo vůbec," upozorňuje bývalá ministryně zdravotnictví.
 
[ 23. května 2007 | Autor: ]
 
Odstraňování překážek pro přeshraniční poskytování zdravotních služeb je "červeným hadrem" pro ty politiky, kteří nevědí, jak zdravotní systémy fungují. "Varují před horšími službami v zahraničí, děsí se práv pacientů na informace a volbu lékaře, hrozí zhroucením systémů a odmítají uznat dokonce i rozsudky Evropského soudního dvora o tom, že každý občan Unie se může léčit v kterémkoli státě sedmadvacítky" říká místopředsedkyně Výboru EP pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele. "Přeshraniční služby mohou být díky telemedicíně dokonce poskytovány, aniž by pacient  či lékař  vycestoval. To je další realita, ke které se musí politici  postavit čelem a ne přibouchnout dveře"  upozorňuje europoslankyně a dodává:  "Možná bude přeshraniční konkurence motivovat i k úpravě systému  financování  našeho  zdravotnictví doma."

Tvrzení odpůrců zprávy, že jde o zásah do subsidiarity členských států, je nesmyslné –  Unie musí podle smlouvy koordinovat národní sociální systémy tak, aby její občané měli zajištěné sociální dávky – včetně zdravotní péče – kdekoli v sedmadvacítce,” vysvětluje Zuzana Roithová.
Roithová prosadila do zprávy  články, které mají zvýšit důvěru občanů v zahraniční zdravotnictví. "Klíčem jsou akreditace nemocnic a ambulancí a právo na informace," říká europoslankyně. Bude-li mít podle Roithové pacient informaci, zda zahraniční zařízení je akreditováno a tudíž dodržuje národní či mezinárodní  standardy kvality, získá tak větší jistotu, že bude bezpečně ošetřen i bez znalosti cizího jazyka. "Apeluji na Evropskou komisi, aby tyto programy  velmi aktivně podporovala, protože jsou zásadní pro důvěru v evropské zdravotnictví,"  tvrdí Zuzana Roithová.

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled