poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Tiskové zprávy


Zuzana Roithová: Volný pohyb zaměstnanců v EU komplikuje porušování směrnice o vysílání pracovníků v řadě členských zemí

Směrnice o vysílání pracovníků zaručuje lidem vysílaným přechodně za prací do zahraničí pracovní podmínky odpovídající úrovni v hostitelské zemi, zejména pokud jde ochranu zdraví a bezpečnosti práce. "Mnohé členské země směrnici porušují a vrší administrativní překážky, které protiprávně omezují pracovní smlouvy lidem vysílaným na práci ze zahraničí," upozorňuje poslankyně EP Zuzana Roithová. „Evropská komise by měla plně využít svých pravomocí a zajistit, aby členské státy zlepšily vzájemnou spolupráci a zjednodušily účelové zdlouhavé formality a trestaly protiprávní požadavky,“ dodává Roithová.
 
[ 26. října 2006 | Autor: ]
 
Evropský parlament dnes projednal zprávu německé poslankyně Elisabeth Schrödterové (Zelení/ESA) z Výboru EP pro zaměstnanost a sociální věci o směrnici o vysílání pracovníků a rozhodl, že Evropská komise ji má novelizovat. Podle Roithové to ale přinese další administrativní bariéry a zlegalizuje porušování volného pohybu pracovníků. Stávající legislativa stačí, europoslankyně spíš považuje za nutné přimět členské země k účinnému provádění směrnice. Nikoli novou byrokracií, ale větší informovaností (lepším vybavením kontaktních kanceláří a transparentnějším přístupem k informacím) a spoluprací mezi členskými státy. „Volný pohyb osob a služeb je základem fungování volného trhu v EU a důsledné provádění Směrnice o vysílání pracovníků je o to důležitější, že z kontroverzní Směrnice o službách odstavec o debyrokratizaci vysílání pracovníků zcela vypadl,“ podotýká Zuzana Roithová. Pracovní smlouva uzavřená doma musí platit i zahraničí v době, kdy je pracovník vyslán za prací. Vyslaní zaměstnanci mají navíc podle směrnice právo na rovné zacházení ve srovnání se zaměstnanci v hostitelské zemi. Podle nálezů Evropského soudního dvora však některé členské země například vyžadovaly, aby zahraniční firma, která získala kontrakt, si zřídila na jejich území zastoupení, či chtěly schvalovat seznam vyslaných pracovníků. „Jakákoli podobná diskriminace je nepřípustná a je třeba důsledně trestat země, které se takto proviní proti článku 49 Evropské smlouvy o svobodě poskytování služeb,“ říká místopředsedkyně Výboru EP pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele.

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled