poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Tiskové zprávy


Zuzana Roithová vítá přijetí zprávy o pokračování reforem v Turecku, nadále trvá na strategickém partnerství místo členství v EU

Evropský parlament schválil zprávu, která kritizuje zpomalení reforem v Turecku a varuje, že by tím mohla být ohrožena jednání o vstupu do EU. „Hlasovala jsem pro zprávu. Svým důrazem na dodržování lidských práv ve všech zemích Evropy – ať už jsou členy Unie nebo ne – zpráva posiluje roli Evropského parlamentu jako hlídače demokratických principů,“ říká europoslankyně Zuzana Roithová. „Nadále vidím jako moudřejší pro obě strany s ohledem na jiné společensko-kulturní cítění spíše usilovat o brzké uzavření smlouvy o strategickém partnerství, než mnohaleté dohadování o členství Turecka v EU,“ dodává Roithová.
 
[ 27. září 2006 | Autor: ]
 
Zpráva poukazuje na omezený pokrok v oblasti základních práv a svobod, především svobody projevu a náboženských práv a práv menšin. Řada zastánců lidských práv je nadále trestně stíhána a mučena. Novináři a vydavatelé jsou nadále stavěni před soud, např. novinář Hrant Dink, jehož případ byl postoupen kasačnímu soudu přesto, že byl soudním rozhodnutím zproštěn obvinění. Novinářka Perihan Mağden je v současné době stíhána, protože ji turecká armáda obvinila z pokusu o popouzení lidí proti vojenské službě na základě článku, v němž konstatovala, že odmítnutí vykonávat vojenskou službu z důvodu svědomí je lidským právem a jako takové je uznáváno všemi členskými státy EU a Radou Evropy. Členství v EU by podle Zuzany Roithové mělo být pro Turecko výzvou k vypořádání se s historickými resty, které jsou propastmi v soužití mezi národy. „Turecko musí zásadním způsobem odsoudit genocidu jako takovou, včetně vyhlazení Arménů Turky na počátku 20. století,“ tvrdí poslankyně Roithová, „je to Rubikon, který musí nové vlády překročit proto, aby v Evropě k podobným událostem nedocházelo nyní ani v budoucnosti.“ Zpráva nizozemského poslance Camiela Eurlingse je především hodnocením na základě aktuálních analýz. Nemluví o finalitě přístupových jednání- v nich se poslanci rozcházejí. Je politickým signálem pro Evropskou komisi, která vydá hodnotící zprávu 8. listopadu. Zuzana Roithová podotýká: “Loňská hodnotící zpráva byla špatná, protože přes výčet vážných problémů, kterými Turecko porušuje své politické závazky (případy mučení, omezování svobody projevu, náboženských práv a práv menšin…) došla k závěru, že splňuje politická kritéria k zahájení jednání.“ Roithová poukazuje také na fakt, že Turecko podepsalo, ale dosud neratifikovalo ani neprovedlo protokol o rozšíření Ankarské dohody, která byla loni podmínkou pro zahájení přístupových jednání. Nadále tak zůstávají uzavřeny přístavy a letiště pro kyperskořecké lodě a letadla. Vláda, která usiluje o členství v EU otevřeně porušuje pravidla volného obchodu pro členskou zemi. „Je to hra na dvě strany: pro domácí voliče a vůči Evropě,“ říká europoslankyně. "Ve zprávě oceňujeme na druhou stranu zahájení reforem, přijetí moderních zákonů a také hospodářský růst Turecka a jeho positivní bezpečnostní úlohu jako člena NATO. " Pro přijetí zprávy dnes hlasovalo 429 poslanců, mezi nimi i čeští poslanci za KDU-ČSL, proti bylo 71 poslanců, mimo jiné i čeští poslanci za ODS a KSČM.

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled