poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Tiskové zprávy


Založení Evropského technologického institutu (ETI)

Včera Evropská komise rozhodla o založení Evropského technologického institutu (ETI) jenž bude uzlem celoevropské spolupráce ve vysokoškolském vzdělávání, výzkumu a inovacích. Bude o něm ještě jednat Rada pětadvacítky a o sídle se bude též diskutovat v Evropském parlamentu. Bude nutné přesvědčit poslance, že sídlo v ČR by bylo tou správnou volbou.
 
[ 23. února 2006 | Autor: Zuzana Roithová ]
 
Je nanejvýš důležité mobilizovat české instituce k jednotě a aktivitě. Právě neschopnost určit jednu prioritu by mohla znamenat konec nadějím. Jsou mi totiž známy nejednotné zájmy i v této věci. Avšak bylo by krajně neodpovědné promarnit tuto příležitost. S ulehčením jsem zaznamenala, že česká vláda po předchozím loňském uvažování o získání centra pro genderovou politiku, se rozhodla pro Technologické centrum. Ovšem to samo o sobě nestačí. předvším vědecké instituce musí projevit jednoznačný zájem a hlavně deklarovat připravenost. ČR má co nabídnout. Biotechnologie jsou navíc největší příležitostí pro Evropu, která pokulhává za USA a Asií. Je však třeba to zjednodušeně formulovat a začít prodávat - v Bruselu a vytvořit proto mediální podporu. - poslankyně Evropského parlamentu Zuzana Roithová upozorňuje veřejnost, že ČR má mimořádnou příležitost prosadit, aby se sídlem pro Evropský technologický institut EU stala ČR. Oslovuje proto vládu ČR, rektora UK, prezidenta AV a další osobnosti k maximální aktivitě, která bude klíčová při rozhodování o sídle nového Evropského technologického institutu v ČR. - o sídle této agentury se bude diskutovat v Evropském parlamentu. Na řadě jsou nové členské země, kde dosud žádné evropské centrum nesídlí. Česká republika má velkou příležitost ucházet se o tuto klíčovou vědeckopedagogickou instituci, která by zásadně pomohla rozvoji vědy a výzkumu též v ČR. Pokud by sídlila v ČR, byla obrovským přínosem pro modernizaci a tím i budoucí konkurenceschopnost českého hospodářství . - Zuzana Roithová ve světle všech dostupných informací a ve shodě se svým osobním volebním programem se rozhodla osobně apelovat na nejvyšší představitele vysokých škol "osobním dopisem vyzývám nového rektora Univerzity Karlovy v Praze, aby se zasadil o získání navrhovaného institutu pro Českou republiku" - poslankyně současně varuje národní instituce: "je důležité, aby vláda i české vědecké kapacity svůj zájem deklarovaly jako prioritu a aby prokázali připravenost vytvořit příznivé prostředí pro takovéto centrum. Je potřeba dokázat naše odhodlání a rázně projevit výrazný zájem - jakékoliv otálení vlády a české vědy by se nám nevyplatilo." - Zuzana Roithová, bývalá ministryně zdravotnictví, dodává: "Evropa má stále ještě šanci i v porovnání s USA a Japonskem být světovou špičku v oblasti biotechnologií a nanotechnologií. Právě výzkumné kapacity soustředěné kolem Biotechnoloického centra v Brně, podobně jako výzkum v rámci Akademie věd v Praze a zázemí ČVUT , opravňují Českou republiku ucházet se o zřízení Evropského technologického institutu u nás " - česká poslankyně ze své zkušenosti místopředsedkyně Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele v Evropském parlamentu podtrhuje důležitost získání soukromých investic do výzkumu high-tech produktů. Sama se totiž domnívá, že "Institut představuje mimořádnou příležitost i díky kumulaci odborných kapacit a přístupu k soukromým finančním zdrojům pro aplikaci vědy a výzkumu v hospodářství". - "Samozřejmě si umím představit zájem i o sídla jiných agentur EU. Nicméně, ČR si zaslouží instituci, která bude mít více než jen symbolický význam a přinese tak přidanou hodnotu pro naši zemi, konkurenceschopnost a ekonomický růst." doplňuje europoslankyně zvolená za KDU-ČSL.

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled