poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Tiskové zprávy


EP doporučil zahájit vstupní rozhovory s Tureckem (BBC - česká redakce)

Byla jsem proti, protože jsem přesvědčená, že pro dobré vztahy mezi Evropskou unií a Tureckem a zejména pro demokratizační proces je potřeba spíše upřímnost o tom, co je dosažitelné a co není. Privilegované partnerství by bylo podle mého soudu lepší cestou, jak pomoci demokratizačnímu procesu v Turecku.
 
[ 15. prosince 2004 | Autor: Zuzana Roithová ]
 
EP doporučil zahájit vstupní rozhovory s Tureckem BBC - česká redakce | 15.12.2004 | 18:00 | pořad: Svět o šesté Martina MAŠKOVÁ, moderátorka -------------------- Evropský parlament se dnes vyslovil pro zahájení přístupových rozhovorů s Tureckem. V rezoluci schválené hlasy čtyř set sedmi poslanců z téměř sedmi set přítomných vyzývá Evropskou radu, aby začala s Ankarou jednat bez zbytečných prodlení. Rezoluce ovšem také apeluje na tureckou vládu, aby přestala tolerovat mučení, které se v zemi údajně stále praktikuje. Belgická europoslankyně, socialistka Anne van Lanckerová, je přesvědčena, že se Turecko evropským hodnotám nakonec přizpůsobí. Anne van LANCKEROVÁ, belgická europoslankyně -------------------- Pokud se vyjednávání úspěšně uzavřou, Evropská unie bude mít ve svém středu stát s převážně muslimskou populací. Zemi, která bude respektovat lidská práva, rovnost žen a mužů a přijme Chartu základních práv občanů, tedy evropské hodnoty. To bude velký signál proti všem druhům fundamentalismu. Martina MAŠKOVÁ, moderátorka -------------------- Evropská poslankyně Anne van Lanckerová. Někteří jiní europoslanci, hlavně zástupci německé konzervativní opozice, dnes neuspěli s návrhem, aby Unie nabídla Turkům namísto členství takzvané privilegované partnerství. Například předseda frakce Evropské lidové strany Hans-Gert Pöttering v této souvislosti mluví o ekonomické unii s Tureckem. Předseda Evropské komise José Manuel Barroso ale namítá: "Nemyslím, že by to bylo čestné vůči Turecku, Turci usilovali o tento cíl celá desetiletí, učinili velký pokrok, byť ještě nesplňují všechna kritéria členství," prohlásil Barroso. Nizozemské předsednictví sdělilo, že zítra začínající evropský summit zřejmě zahájení rozhovorů s Tureckem podpoří. Turecký premiér ovšem dnes řekl, že země zastaví své snahy o členství, pokud bude spojeno s nepřijatelnými podmínkami. Proti přístupovým jednáním s Tureckem dnes ve Štrasburku hlasovala i česká evropská poslankyně Zuzana Roithová, zeptala jsem se jí proč? Zuzana ROITHOVÁ, poslankyně Evropského parlamentu -------------------- Byla jsem proti, protože jsem přesvědčená, že pro dobré vztahy mezi Evropskou unií a Tureckem a zejména pro demokratizační proces je potřeba spíše upřímnost o tom, co je dosažitelné a co není. Privilegované partnerství by bylo podle mého soudu lepší cestou, jak pomoci demokratizačnímu procesu v Turecku. Martina MAŠKOVÁ, moderátorka -------------------- Takový návrh ovšem dostal jenom podporu necelé třetiny poslanců Evropského parlamentu. Znamená to, že do budoucna je méně pravděpodobné ono privilegované partnerství? Zuzana ROITHOVÁ, poslankyně Evropského parlamentu -------------------- Ano, to v podstatě tímto bodem padá, protože vlastně už před pěti lety rada doporučila, aby byla zahájena přístupová jednání v roce 2004 a teď jsme na konci roku 2004, Evropský parlament dnešním aktem v podstatě potvrdil otevření přístupových jednání Evropské unie s Tureckem. Martina MAŠKOVÁ, moderátorka -------------------- Říkala jste, že jste hlasovala proti, vidíte to tak ostře jako europoslanec Josef Zieleniec, podle nějž by turecký vstup Evropskou unii destabilizoval, že by znemožnil politickou integraci kontinentu? Zuzana ROITHOVÁ, poslankyně Evropského parlamentu -------------------- Já to nevidím tak ostře, já si myslím, že by bylo moudřejší, kdyby vztahy mezi Tureckem a Evropskou unií byly založeny ne na vnucování pravidel a standardů, které má Evropská unie, postavená na trošku jiných základech, než jak žije turecká většina v tomto případě a hlavně to, čeho se obávám, je prohloubení rozporů uvnitř Turecka ve vztahu vůči Evropské unii. Martina MAŠKOVÁ, moderátorka -------------------- Vy tedy nesdílíte ten názor, že Turecko už tím, že usiluje o jednání s Evropskou unií, případně členství, se výrazně změnilo, posunulo směrem k evropským hodnotám a že by jeho přijetí mohlo být velkým signálem proti fundamentalismu? Zuzana ROITHOVÁ, poslankyně Evropského parlamentu -------------------- Je otázka, jestli to, co bude následovat, neprohloubí boj fundamentalistů proti těm, kteří chtějí dodržovat lidská práva tak, jak je vnímáme my tady v Evropě. Martina MAŠKOVÁ, moderátorka -------------------- Měla by podle vás Evropská unie, pokud podpoří zahájení vyjednávání, jakože podle signálů z předsednictví to tak vypadá, nabídnout Turecku stejná vyjednávací kritéria, jaká platí například nebo platila pro Rumunsko či Bulharsko? Zuzana ROITHOVÁ, poslankyně Evropského parlamentu -------------------- To je právě ten nejdůležitější bod, protože zatím se ještě nestalo, že by byla zahájena přístupová jednání se zemí, která nebere vážně ta politická kritéria, to znamená demokratický vlastně systém, jasné uznávání práv svobody projevu, svobody myšlení, svobodu vyjadřování, kde dochází k mučení a i když pan /nesrozumitelné/ mluví o tom, že není systematické, tak to, že vůbec připouštíme, že je tam takový systém a takový režim, který umožňuje mučení lidí, pak je naprosto jasné, že ta cesta pro Turecko k poevropštění je nesmírně dlouhá a je otázkou, jestli pro dosažení lepšího života v Turecku je nutné, aby se Turecko tolik přizpůsobovalo Evropě, která je většině tureckých obyvatel spíše cizí. Martina MAŠKOVÁ, moderátorka -------------------- Jak by se to tedy mělo odrazit v oněch vyjednávacích kritériích? Zuzana ROITHOVÁ, poslankyně Evropského parlamentu -------------------- No, to je právě ten oříšek. Protože, protože víte, ono celá řada lidí, kteří dnes zvedli ruku pro zahájení přístupových jednání, si od toho slibuje, že to je cesta, která, a já přeji ten jeden milion dolarů, které vlastně Unie vynaloží na, na pomoc pro vyjednávání nebo pro změnu v Turecku, tak kteří se domnívají, že ten proces bude velice dlouhý a že neznamená, že na konci Turecko bude skutečně přijato, a to je ten rozdíl v tom, v tom přístupu. Já se domnívám, že jestliže naprostá nebo velká většina členů Evropského parlamentu není přesvědčená, že se Turecku vůbec podaří splnit všechna tato kritéria v nějaké, řekněme, dohledné době, to znamená pěti, deseti, patnácti let, tak potom co nastane? Martina MAŠKOVÁ, moderátorka -------------------- Myslíte si, že problém Turecka Evropskou unii dnes rozděluje více než například debaty kolem evropské ústavy? Zuzana ROITHOVÁ, poslankyně Evropského parlamentu -------------------- Jsem si vědoma faktu, že lidé spíše rozumí nejasnostem kolem připravenosti Turecka zahájit jednání o svém vstupu do Evropské unie než možná obsahu evropské ústavní smlouvy. Byly slyšet připomínky k tomu, že lidé, občané spojují členství Turecka i s vizí, jak bude Evropská unie vypadat v budoucnosti. Odpor občanů v řadě zemí vůči Turecku může vyvolat samozřejmě protiodpor v Turecku. Martina MAŠKOVÁ, moderátorka -------------------- Tolik ze Štrasburku evropská poslankyně Zuzana Roithová. (Vysíláno v pořadu Svět o šesté na BBC 15.12.2004.)

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled