poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Tiskové zprávy


Zuzana Roithová věnuje zbytek peněz z předvolební kampaně na charitu

Informace o rozdělení zbylých peněz z prezidentské kampaně.

 
[ 19. února 2013 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

Poslankyně Evropského parlamentu a kandidátka KDU-ČSL na úřad prezidenta ČR Zuzana Roithová rozdělí 40.000,- Kč, které zbyly z její předvolební kampaně, mezi dva příjemce – Klub přátel červenobílé hole, který se věnuje péči o hluchoslepé, a rodinu, která se stará vedle svých potomků o dalších pět dětí, které se ocitly bez domova.

 „O tom, že věnuji zbytek peněz z předvolební kampaně na charitu, jsem se rozhodla ještě před přijetím prováděcího zákona o první přímé volbě prezidenta,“ říká Zuzana Roithová, „stejně, jako že budu přijímat dary jen od konkrétních osob.“

 Zuzana Roithová odmítla svou kampaň financovat ze stranických prostředků, nebo ze sponzorských darů velkých firem. 241 dárců, včetně její rodiny, poslalo na volební účet téměř 715 tisíc Kč.  Po odečtení výdajů na kampaň a poplatků bance zbylo na účtu ca. 40 tisíc korun.

 „S hluchoslepými, kteří mají velmi omezené možnosti vůbec komunikovat s okolním světem, jsem začala spolupracovat už před čtrnácti lety. O příběhu rodiny Zajícových, která bez váhání přijala pod svou střechu pět dětí, jsem se dozvěděla před pár týdny z pořadu Reportéři České televize,“ vysvětluje lékařka a politička své rozhodnutí. „Vím, že nejde o spásné dary, ale chtěla jsem jak upozornit na existenci organizací věnujících se hluchoslepým lidem, tak podpořit konkrétní rodinu, která je příkladem lidské obětavosti  a solidarity.“

 Klub přátel červenobílé hole věnuje 20 tisíc korun na květnový rekondiční pobyt pacientů postižených kombinovanou vadou zraku a sluchu, rodina Zajícových je využije na nákup školních potřeb.

 „Tak jako jsem přispěvatelům děkovala za podporu a možnost vést transparentní kampaň, děkuji jim nyní za možnost upozornit touto formou na ty, kteří se ani v době hospodářské krize a stále panující „blbé nálady“ neuzavřeli sami do sebe a myslí nezištně na druhé,“ dodává Zuzana Roithová.

 

Více informací o Klubu přátel červenobílé hole zájemci naleznou na http://www.klubpratel.wz.cz/ a o rodině Zajícových na  http://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/213452801240004/video/.

  

Pro více informací:

Kancelář Zuzany Roithové: +420 602 954 210, +32 228 45 485

www.roithova.cz,  email: zuzana.roithova@europarl.europa.eu


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled