poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Tiskové zprávy


Česká republika musí reflektovat priority v oblasti zdravotnictví

Pod záštitou mezinárodní lékařské organizace European Brain Council (EBC) se dnes konala v Bruselu prezentace studie mezinárodního týmu pod vedením uznávaného švédského odborníka Anderse Gustavssona. Prezentace se zúčastnili za Evropskou psychiatrickou asociaci profesor Cyril Höschl a za Evropský parlament poslankyně Zuzana Roithová.

 
[ 5. října 2011 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

Tým lékařů, epidemiologů a ekonomů vyčíslil výdaje na zdravotní a sociální péči spojené s onemocněním mozku (od nádorů, mozkových mrtvic, přes roztroušenou sklerózu, epilepsii až po psychózy a deprese), které jsou třikrát vyšší nežli výdaje na kardiovaskulární choroby. Onemocnění mozku stála v roce 2010 v Evropě 798 miliard Euro.

"Nyní máme k dispozici závažná data, která budou mít vliv na stanovení priorit nejenom 8. rámcového programu EU, ale i dlouhodobých programů zdravotní péče. Tato data jsou alarmující, když je porovnáme s tím, jak málo v České republice věnujeme na výzkum a léčbu onemocnění mozku, na rozdíl od jiných zdravotnických oblastí. V situaci, kdy v České republice hledáme cesty na úspory peněz z veřejných rozpočtů, si nemůžeme dovolit výsledky této studie ignorovat," říká Zuzana Roithová, bývalá ministryně zdravotnictví.

"Při přípravě 8. rámcového programu pro vědu a výzkum budou výsledky této studie jistě brány v potaz. Proto se obávám, zda v České republice, kde chybí dlouhodobá vize v otázkách stanovení priorit výdajů na zdravotnictví, budou ministerstvo zdravotnictví a zdravotní pojišťovny schopny adekvátně reagovat. Nejedná se o nic jiného než o to, aby Česká republika měla kapacity, díky kterým bude schopna na finanční prostředky z EU vůbec dosáhnout. Nadaní odborníci totiž raději odcházejí do zahraničí, protože v řadě oborů nevidí perspektivu svého odborného rozvoje," říká profesor Cyril Höschl, který je členem předsednictva EBC.

European Brain Council je respektovanou organizací, která zaštiťuje evropské profesní a pacientské organizace v oblasti neurověd.


Pro více informací:
Kancelář poslankyně Zuzany Roithové, tel.: +32 228 47 485
www.roithova.cz email: zuzana.roithova@europarl.europa.eu
Profesor Cyril Höschl, tel.: +420 266003131, email: mail@hoschl.cz
Marek Hannibal, Tiskové oddělení Evropské lidové strany v EP,
tel.: +32-475-753048, email: marek.hannibal@europarl.europa.eu


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled