poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Tiskové zprávy


Zuzana Roithová doporučuje: nekupujte druhořadé potraviny předních evropských značek

 
[ 22. června 2011 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

Česká europoslankyně Zuzana Roithová je šokována stanoviskem, které zveřejnil komisař pro zdraví a ochranu spotřebitele John Dalli jako reakci na stížnost bulharského ministra zemědělství Miroslava Naydenova. Stížnost se týkala praxe evropských potravinových řetězců, které pod stejnou značkou při použití stejných obalů, včetně názvu a dalších informací na obalech potravin, prodávají výrobky horší kvality v nových členských zemích jako je Bulharsko, Rumunsko, Slovensko, Česká republika a další, jak zjistila studie Asociace spotřebitelů Slovenska.

"Komisař Dalli vyslyšel výmluvy obchodních řetězců a jejich argumentaci, že v těchto zemích mají zákazníci jiné "chutě" a zcela opominul, že každý evropský občan, resp. spotřebitel, má evropskou legislativou právo na kvalitní výrobky. Jde o klamání, když se pod stejnou značkou, která je v EU známa jako kvalitní, prodávají výrobky, kde je např. sacharóza nahrazena kukuřičnou isoglukózou. Jiným příkladem je viditelně horší jakost např. u baleného koření," komentuje rozhořčeně Zuzana Roithová, která nedávno kvůli této záležitosti interpelovala komisaře. Roithová je připravena hájit práva spotřebitelů a bude prostřednictvím svého výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů žádat komisaře, aby změnil své stanovisko. Komisař Dalli se podle Roithové vystavuje velkému oprávněnému hněvu poloviny evropských spotřebitelů!

Poslankyně je přesvědčena, že chování potravinářských firem v České republice může být nekalou hospodářskou soutěží, zejména být v rozporu se zákazem klamavého označení zboží a služeb podle § 46 a vyvoláním nebezpečí záměny dle § 47 Obchodního zákoníku.

Svůj odpor vůči stanovisku komisaře Roithová zakládá také na dalších právních předpisech: "Označení, která používají firmy tak, že by mohla klamat veřejnost, pokud jde o povahu nebo jakost, by neměla být zapsána do rejstříku podle zákona o ochranných známkách." Roithová vyzývá Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby zahájilo šetření a případně ve spolupráci s Úřadem pro průmyslové vlastnictví vymazalo z rejstříku takovéto ochranné známky. Roithová se také obrací na spotřebitelské organizace jak v ČR tak i na zastřešující celoevropskou organizaci BEUC s žádostí a výzvou, aby zahájily kampaň informující spotřebitele o takovýchto výrobcích.

Roithová je přesvědčena, že by čeští spotřebitelé měli vědět, o které výrobky se jedná a zvážit jejich nákup. Jednak z hlediska protestu, ale i jako prevenci případných zdravotních problémů. Např. studie publikovaná v roce 2009 v odborném časopise Environmental Health dokladuje, že devět z dvaceti testovaných vzorků kukuřičné isoglukózy obsahovalo příměs jedovaté rtuti.

 

Pro více informací:
Kancelář Zuzany Roithové: +420 602 954 210, +32 228 45 485
www.roithova.cz email: zuzana.roithova@europarl.europa.eu
Marek Hannibal, Tiskové oddělení Evropské lidové strany v EP,
tel.: +32-475-753048,
email: marek.hannibal@europarl.europa.eu


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled