poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Tiskové zprávy


Snadnější online obchodování díky návrhu Zuzany Roithové, který dnes potvrdil Evropský parlament

 
[ 24. března 2011 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

Parlament přijal směrnici o právech spotřebitelů, která představuje největší revizi spotřebitelské legislativy za poslední dekádu. "Usilovala jsem o to, aby se do směrnice dostalo i významné zlepšení pro bezpečné on-line obchodování," říká Zuzana Roithová.

Podle studie Eurostatu se téměř třetina všech přeshraničních internetových nákupů neuskuteční, neboť je zákazník prodejcem odmítnut. Nejčastěji se tak děje v případě spotřebitelů z nových členských států ve střední a východní Evropě. Řada zahraničních internetových obchodů stanovila umělé bariéry, čemuž teď bude díky návrhům Zuzany Roithové konec.

"Pokud má jednotný trh fungovat, pak musíme rušit veškeré hranice a bariéry. A to i na internetu. Praxe internetových obchodů jako iTunes či Amazon, které diskriminovaly české spotřebitele, tak brzy skončí. Evropský parlament totiž odhlasoval můj pozměňovací návrh na právo spotřebitelů na dodání zboží či služeb do každého členského státu při nákupu on-line, pokud je to technicky proveditelné a spotřebitel je ochoten hradit případné dodatečné náklady," říká Zuzana Roithová.

Další z 56 návrhů poslankyně Roithové stanovuje vyšší práva zákazníků u digitálního obsahu: "Spotřebitelé, kteří si zakoupí hudbu, filmy, nebo počítačové programy získají pro případ reklamace stejná práva jako u běžného zboží. Prodejci navíc budou mít vyšší informační povinnost u digitálního obsahu, počítačového vybavení i elektroniky, kdy předem (např. na obalu/v e-shopu) budou muset poskytnout dostatečně podrobné informace o vzájemné interoperabilitě s jinými produkty. Nemělo by se tak stávat, že si spotřebitel koupí zboží, které nemůže na svém počítači používat, či že zakoupené CD nepřehraje ve svém autorádiu."

Česká poslankyně prosadila vyšší transparentnost při elektronickém nakupování. Zákazníci získají nejen jasné informace o kontaktních údajích prodejců, ale i o celkové ceně zboží a služeb. Nebude nadále možné, aby podnikatel skrýval svou identitu či spotřebitel zaplatil více díky tzv. dodatečným poplatkům. Taktéž bude snadnější prokazovat i elektronické objednávky pomocí pouhé digitální kopie e-mailů či internetových stránek. Veškeré náklady na vrácení zboží při reklamaci zboží bude nově hradit prodejce, pokud hodnota zboží přesáhne 1000 Kč.

"Nezapomněla jsem však ani na neinternetové spotřebitele, kteří získají větší právní jistotu při dodávce energií jako jsou voda, plyn či elektřina, které byly dříve z rozsahu spotřebitelské legislativy vyňaty. Zákazníci proto nebudou bezbranní při jednání s energetickými společnostmi," říká Zuzana Roithová.

Přísnější pravidla budou platit i na organizované prodejní zájezdy, které často zneužívaly neznalosti zejména seniorů, neboť spotřebitelé nově získají právo na odstoupení od smlouvy v rámci 14 dnů. Senioři také ocení povinnost dobré čitelnosti smluvních a záručních podmínek, pro podvodníky tím zmizí možnost poskytovat důležité informace drobným písmem. Obchodníci budou mít důkazní povinnost, že informace byly čitelné.

Evropský parlament dnes dále zakázal tzv. svazující smlouvy, které nutily spotřebitele využívat určitou službu (např. mobilního operátora, kabelovou televizi apod.) déle než 12 měsíců bez možnosti krátké (maximálně 2 měsíční) výpovědní lhůty.

Evropský parlament odhlasoval kompletní návrh výboru IMCO v 1. čtení, který obsahoval všechny tyto návrhy Zuzany Roithové. Nyní začne jednání s Radou EU o jejím souhlasu s návrhem směrnice. "Věřím, že Česká republika bude hájit zájmy spotřebitelů a naši pozici v Radě v plném rozsahu podpoří," dodává Zuzana Roithová, která se dlouhodobě zasazuje za spotřebitelská práva na internetu. Na základě její zprávy o důvěře spotřebitelů v digitální prostředí připravuje Evropská komise Kodex digitálních práv uživatelů a zavedení Celoevropské značky důvěry pro bezpečné internetové stránky.

 

Pro více informací:
Kancelář Zuzany Roithové: +420 602 237 933, +32 228 47 485
www.roithova.cz email: zuzana.roithova@europarl.europa.eu
Marek Hannibal, Tiskové oddělení Evropské lidové strany v EP,
tel.: +32-475-753048,
email: marek.hannibal@europarl.europa.eu


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled